Till innehåll på sidan

Demografisk analys Livslängden i Sverige 2011–2020

Medellivslängden fortsatt högst i Hallands län

Statistiknyhet från SCB 2021-07-01 9.30

För perioden 2011–2020 var medellivslängden 84,0 år för kvinnor och 80,5 år för män. Det är en ökning med 1,2 år för kvinnor och med 1,9 år för män jämfört med den föregående tioårsperioden. Medellivslängden varierar tydligt mellan länen. Högst är medellivslängden i Hallands län.

SCB publicerar en demografisk rapport om livslängden i Sverige. Den beskriver medellivslängdens utveckling i Sverige, länen, de 80 folkrikaste kommunerna samt efter utbildningsnivå. För samtliga 290 kommuner redovisas dödligheten med standardiserade dödstal. Rapporten innehåller också jämförelser med andra länder och en beräkning av hur mycket olika större dödsorsaker bidragit till medellivslängdens förändring.

Allt lägre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar

Medellivslängdens ökning sedan början av 2000-talet beror mest på minskad dödlighet i åldern 65 år och äldre samt allt lägre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Lägre dödlighet i cancer i åldrar upp till cirka 79 år för kvinnor och 84 år för män har också bidragit till den ökade medellivslängden. Dödligheten har ökat i vissa dödsorsaker, bland annat i cancer i de äldsta åldrarna.

Relativt hög medellivslängd i södra Sverige

Medellivslängden varierar tydligt mellan länen. Län som har en relativt högre medellivslängd ligger främst i södra delarna av landet, samt Uppsala och Stockholms län i Svealand, medan län med en relativt lägre medellivslängd ligger i Norrland. Medellivslängden är högst i Hallands län. Det gäller för både kvinnor och män. Så var det även under den föregående tioårsperioden.

Medellivslängd vid födelsen för kvinnor och män i länen 2011—2020, antal år sorterat efter medellivslängden
Kvinnor Män
LänAntal årLänAntal år
Halland 84,96 Halland 81,57
Kronoberg 84,61 Kronoberg 81,39
Uppsala 84,60 Uppsala 81,32
Stockholm 84,56 Stockholm 80,95
Jönköping 84,45 Jönköping 80,92
Skåne 84,15 Östergötland 80,75
Östergötland 84,06 Skåne 80,56
Riket 84,04 Västra Götaland 80,49
Västra Götaland 84,01 Riket 80,46
Blekinge 83,94 Gotland 80,40
Kalmar 83,93 Dalarna 80,38
Dalarna 83,92 Västerbotten 80,30
Västmanland 83,87 Västmanland 80,24
Örebro 83,84 Kalmar 80,18
Värmland 83,83 Blekinge 80,04
Gotland 83,77 Jämtland 79,94
Västerbotten 83,65 Södermanland 79,92
Södermanland 83,62 Värmland 79,89
Jämtland 83,49 Örebro 79,88
Norrbotten 83,21 Gävleborg 79,51
Gävleborg 83,17 Västernorrland 79,42
Västernorrland 83,00 Norrbotten 79,11

De regionala skillnaderna i medellivslängd har varit tämligen stabila över tid. Från och med slutet av 1960-talet till och med perioden 2016–2020 har skillnaden mellan de län som haft högst respektive lägst medellivslängd varit cirka 2 år för kvinnor och 2,5 år för män. Den större skillnaden mellan länen för män beror på större skillnader i dödstalen i yngre åldrar.

Medellivslängden är hög i Sverige

Över tid har medellivslängden fortsatt att öka, precis som i de flesta andra länder, men år 2020 sjönk medellivslängden med 0,4 år för kvinnor och med 0,7 år för män. Det berodde på ett stort antal dödsfall i covid-19 under 2020, främst bland äldre personer.

År 2019 var Sverige ett av de 20 länderna i världen med högst medellivslängd för kvinnor och ett av de 10 länderna med högst medellivslängd för män. Medellivslängden i Sverige och många andra länder i Europa minskade år 2020 jämfört med 2019 på grund av många dödsfall i covid-19. Men medellivslängden för både kvinnor och män i Sverige är fortsatt relativt hög bland europeiska länder.

Definitioner och förklaringar

Återstående medellivslängd brukar kallas ”medellivslängd”. Det är ett index som sammanfattar dödligheten i alla åldrar för ett år eller en period. Det är inte ett mått på hur länge vi lever. Sammanfattningen av dödligheten görs i en livslängdstabell och antalet i medeltal återstående år beräknas för alla åldrar. Livslängdstabellen är en standardiserad beräkning som skattar medelåldern för avlidna, alternativt antalet i medeltal återstående år från olika åldrar.

Statistiken baseras på registeruppgifter från folkbokföringen från olika år till och med år 2020. Den är framtagen genom uppgifter från SCB:s befolkningsregister och utbildningsregister.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
prognosinstitutet@scb.se

Förfrågningar

Örjan Hemström

Telefon
010-479 49 97
E-post
orjan.hemstrom@scb.se

Li Ma

Telefon
010-479 40 11
E-post
li.ma@scb.se