Till innehåll på sidan

Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter utbildningsnivå 2000–2019

Diagram: Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter utbildningsnivå 2000–2019 Kvinnor

Diagram: Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter utbildningsnivå 2000–2019 Män

Diagram: Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter utbildningsnivå 2000–2019 Totalt

Kommentarer

Under hela perioden 2000–2019 har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder varit högst för gruppen med eftergymnasial utbildningsnivå och lägst för gruppen som enbart har en förgymnasial utbildning. För gymnasieutbildade har den varit mellan dessa grupper. År 2019 var den återstående medellivslängden knappt 6 år högre för kvinnor med eftergymnasial utbildning jämfört med kvinnor som hade en förgymnasial utbildning, 57,4 år jämfört med 51,7 år. Även bland män var skillnaden i antalet återstående år mellan dessa två grupper knappt sex år, 54,8 år jämfört med 48,9 år. För kvinnor var skillnaden mellan grupperna med eftergymnasial och gymnasial utbildning 2,4 år och för män var den 3 år. Gymnasieutbildade hade en medellivslängd som var 3,3 år (kvinnor) respektive 2,9 år (män) högre än de med en förgymnasial utbildning.

Antalet återstående år från 30 års ålder har ökat för alla grupper från 2000-talets början. Men ökningen har inte varit lika stor för alla grupper. Ökningen var störst, drygt tre år, för män med eftergymnasial utbildning, från 51,4 år till 54,8 år, och minst för kvinnor med förgymnasial utbildning, från 50,9 år till 51,7 år. För kvinnor med förgymnasial utbildning har antalet återstående år från 30 års ålder inte ökat sedan 2010. Under samma period har däremot medellivslängden för män med förgymnasial utbildning ökat med 0,6 år.

I beräkningen av återstående medellivslängd efter utbildningsnivå ingår endast personer födda i Sverige. Uppgifter om utbildningsnivå saknas ofta för utrikes födda. Därför har de exkluderats från statistiken. Livslängdsberäkningen görs med en utjämning av dödsrisker i de äldsta åldrarna, 90 år och äldre 2000–2009 och 99 år och äldre 2010–2011. Utjämningen 2000–2011 innebär att alla utbildningsgrupper tilldelas samma dödsrisk som inrikes födda kvinnor och män totalt i riket från och med de olika höga åldrarna. Anledningen till utjämningen är att utbildningsnivå saknas för samtliga personer födda i Sverige före 1911.

Från och med 2012 görs beräkningen på samma sätt som i den officiella statistiken för kvinnor och män totalt i Sverige. 

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-28

Har du frågor om statistiken?