Till innehåll på sidan

Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter utbildningsnivå 2000–2020

diagram

diagram

diagram

Kommentarer

Under hela perioden 2000–2020 har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder varit högst för gruppen med eftergymnasial utbildningsnivå och lägst för gruppen som enbart har en förgymnasial utbildning. För gymnasieutbildade har den varit mellan dessa grupper. År 2020 var den återstående medellivslängden 6,5 år högre för kvinnor med eftergymnasial utbildning jämfört med kvinnor som hade en förgymnasial utbildning, 57,1 år jämfört med 50,6 år. För män var skillnaden i antalet återstående år mellan dessa två grupper knappt sex år, 54,1 år jämfört med 48,3 år. För kvinnor var skillnaden mellan grupperna med eftergymnasial och gymnasial utbildning 2,7 år och för män var den 2,8 år. Gymnasieutbildade hade en medellivslängd som var 3,8 år (kvinnor) respektive 3,0 år (män) högre än kvinnor respektive män med en förgymnasial utbildning.

Antalet återstående år från 30 års ålder har ökat för alla grupper mellan år 2000 och 2019. Den sjunkande medellivslängden 2020 till följd av höga dödstal i covid-19 gjorde att för kvinnor med förgymnasial utbildning var medellivslängden 2020 något lägre år 2020 än år 2000, 50,6 år jämfört med 50,9 år. Sett över hela perioden har förändringen varit olika för olika grupper. Ökningen var störst, 2,7 år, för män med eftergymnasial utbildning, från 51,4 år till 54,1 år, för kvinnor med en gymnasieutbildning var ökningen 1,3 år och för kvinnor med förgymnasial utbildning hade medellivslängden minskat med 0,3 år. För kvinnor och män med förgymnasial utbildning har antalet återstående år från 30 års ålder inte ökat sedan 2010.

Den stora nedgången i medellivslängden 2020 sågs tydligt i samtliga grupper med en nedgång på som mest 1 år för kvinnor med förgymnasial utbildning och som minst 0,3 år för kvinnor med eftergymnasial utbildning. För män var nedgången 2020 ungefär lika stor mellan utbildningsnivåerna, från 0,5 till 0,7 års nedgång.

I beräkningen av återstående medellivslängd efter utbildningsnivå ingår endast personer födda i Sverige. Uppgifter om utbildningsnivå saknas ofta för utrikes födda. Därför har de exkluderats från statistiken i diagrammen. Livslängdsberäkningen görs med en utjämning av dödsrisker i de äldsta åldrarna, 90 år och äldre 2000–2009 och 99 år och äldre 2010–2011. Utjämningen 2000–2011 innebär att alla utbildningsgrupper tilldelas samma dödsrisk som inrikes födda kvinnor och män totalt i riket från och med de olika höga åldrarna. Anledningen till utjämningen är att utbildningsnivå saknas för samtliga personer födda i Sverige före 1911. Från och med 2012 görs beräkningen på samma sätt som i den officiella statistiken för kvinnor och män totalt i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-04

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?