Till innehåll på sidan

Avgifter/hyror i nybyggda lägenheter 2014:

Oförändrad hyra för nybyggda hyreslägenheter

Statistiknyhet från SCB 2015-10-01 9.30

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2014 var i princip oförändrad jämfört med 2013 på riksnivå. På regional nivå har hyran per kvadratmeter minskat i storstadsområdena och ökat i övriga kommungrupper jämfört med 2013.

Hyran per kvadratmeter bostadsarea i riket för nybyggda hyresrätter 2014 var 1 587 kronor per kvadratmeter. En nybyggd hyreslägenhet på tre rum och kök hade 2014 en genomsnittlig hyra på 9 529 kronor i månaden.

Högsta insatsen i Stor-Stockholm

För nybyggda bostadsrätter i riket var avgiften per kvadratmeter 645 kronor 2014 jämfört med 642 kronor 2013. Månadsavgiften i en nybyggd bostadsrätt 2014 på tre rum och kök var i genomsnitt 4 341 kronor.

Insatserna för de bostadsrättslägenheter som färdigställdes under år 2014 var i genomsnitt 2 572 000 kronor i riket. Det är en marginell nedgång med cirka 1 procent jämfört med 2013. De regionala skillnaderna är stora. Insatsen år 2014 för bostadsrättslägenheter var högst i Stor-Stockholm med 3 097 000 kronor, följt av Stor-Malmö med 2 647 000 kronor. Lägst insats fanns i kommuner med mindre än 75 000 invånare, insatsen där var 1 432 000 kronor.

Definitioner och förklaringar

Var observant vid jämförelser mellan 2014 och 2013 då det kan förekomma strukturella skillnader mellan nybyggnadsprojekten respektive år.

Statistiken beskriver läget för nybyggda bostadslägenheter med hyresrätt och bostadsrätt. Från och med 2008 års resultat ingår inte statistik över kategoribostäder (student- och vårdbostäder).

Hyrorna och avgifterna anges inklusive kostnader för uppvärmning men exklusive kostnad för hushållsel och hyra för avgiftsbelagda bilplatser.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se