Till innehåll på sidan

Årshyra/årsavgift per lägenhet

Trerumslägenheter 1991–2019 (löpande priser)

Diagram

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-02

Har du frågor om statistiken?