Till innehåll på sidan

Hyror i bostadslägenheter 2022

Cirka 7 800 kr i hyra för en trerumslägenhet

Statistiknyhet från SCB 2022-09-30 8.00

Hyrorna varierar i olika delar av landet, i genomsnitt kostar en lägenhet på tre rum 7 753 kr i månaden. Hyrorna ökade med i genomsnitt 1,7% mellan 2021 och 2022.

2022 års genomsnittliga hyresförändring är i genomsnitt 1,7%. Årets hyresförändring är 0,3 procentenheter högre än förra årets hyresförändring. Samtidigt är höjningen lägre än åren 2019 och 2020.

Hyresförändring under de senaste tio åren, riket
År Hyresförändring, procent*
2022 1,7%
2021 1,4%
2020 1,9%
2019 1,9%
2018 1,1%
2017 0,8%
2016 0,8%
2015 1,3%
2014 1,7%
2013 2,2%

*Redovisade värden avser medelvärde för samtliga år.

Hyror lägst i mindre kommuner

År 2022 är den genomsnittliga månadshyran för en trerumslägenhet 7 753 kronor. En tvårumslägenhet kostar 6 272 kr i månaden, en enrumslägenhet har en hyra på 4 575 kr i månaden och en lägenhet med fyra eller fler rum har en genomsnittlig månadshyra på 9 871 kr.

Tabellen nedan visar den genomsnittliga månadshyran för en lägenhet med tre rum för olika regioner. Mindre kommuner har en lägre hyresnivå än storstadsområdena och större kommuner.

Ny månadshyra för trerumslägenheter 2022 efter region, med felmarginal
Region Ny månadshyra 2022, kronor    
Stor-Stockholm 8 655 ± 165
Stor-Göteborg 7 619 ± 171
Stor-Malmö 8 756 ± 239
Övriga större kommuner* 7 820 ± 94
Övriga mindre kommuner* 6 930 ± 78
Riket 7 753 ± 61

*Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Årshyra per kvadratmeter år 1969 till 2022

Den genomsnittlig årshyran per kvadratmeter år 2022 är 1 238 kr. Motsvarande siffra år 1969 var 61 kr per kvadratmeter. SCB presenterar en tidsserie över årshyra per kvadratmeter i riket år 1969 till 2022. Tabellen finns i statistikdatabasen på SCB:s webbplats. Statistiken har tidigare funnits i årliga publikationer framtagna av SCB.

Definitioner och förklaringar

Hyrorna anges inklusive kostnader för uppvärmning, exklusive kostnad för hushållsel och hyra för avgiftsbelagda bilplatser.

Statistiken visar hyresnivåer och hyresförändringar i hyresrätter. Uppgifterna redovisas efter region, antal rum, byggår och ägarkategori. Undersökningen bygger på ett statistiskt urval på cirka 16 000 lägenheter i flerbostadshus och småhus i hela landet.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se