Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter kvartal 1–3 2020, preliminära uppgifter

Antal påbörjade lägenheter ökar i flerbostadshus

Statistiknyhet från SCB 2020-11-20 9.30

Preliminärt påbörjades byggandet av 38 700 lägenheter under de tre första kvartalen 2020. Det innebär en ökning med 13 procent jämfört med samma period 2019 då 34 250 lägenheter började byggas.

Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 31 500 i flerbostadshus. Det är 19 procent fler än under motsvarande period 2019. Preliminärt var cirka 66 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 7 200 lägenheter under perioden vilket är en minskning på 8 procent jämfört med de tre första kvartalen 2019.

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 1 750 lägenheter jämfört med ett tillskott på 2 350 lägenheter under motsvarande period 2019.

Siffrorna för 2020 är uppräknade med 4 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 35 procent.

Påbörjade lägenheter, 1:a–3:e kvartalet 2000–2020
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter kvartal 1–3 2020, preliminära uppgifter

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a–3:e kvartalet 2019 och 2020 efter region, Ej uppräknade siffror
 Alla lägenheter jan–sepDärav småhus jan–sepDärav flerbostadshus jan–sep
 201920202019202020192020
Hela riket
34 250 37 218 7 830 6 930 26 420 30 288
Storstadsområdena
16 978 18 062 2 930 2 213 14 048 15 849
Stor-Stockholm
8 275 9 046 1 513 1 046 6 762 8 000
Stor-Göteborg
5 356 6 036 868 690 4 488 5 346
Stor-Malmö
3 347 2 980 549 477 2 798 2 503
Riket i övrigt
17 272 19 156 4 900 4 717 12 372 14 439
Stockholm
8 275 9 046 1 513 1 046 6 762 8 000
Uppsala
2 058 1 929 331 491 1 727 1 438
Södermanland
1 420 1 238 372 384 1 048 854
Östergötland
1 894 1 283 385 318 1 509 965
Jönköping
849 1 064 325 263 524 801
Kronoberg
940 679 195 192 745 487
Kalmar
969 741 161 170 808 571
Gotland
43 131 43 62 . 69
Blekinge
557 428 140 109 417 319
Skåne
5 485 5 102 1 313 1 194 4 172 3 908
Halland
928 862 280 271 648 591
Västra Götaland
6 576 7 169 1 427 1 267 5 149 5 902
Värmland
537 744 142 101 395 643
Örebro
841 1 644 221 221 620 1 423
Västmanland
512 1 109 228 159 284 950
Dalarna
463 549 149 153 314 396
Gävleborg
305 705 131 150 174 555
Västernorrland
219 411 80 51 139 360
Jämtland
463 125 113 96 350 29
Västerbotten
460 672 133 99 327 573
Norrbotten
456 1 587 148 133 308 1 454

På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. Uppgifterna kommer att revideras vid kommande publiceringstillfälle.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik för helåret 2020 publiceras 2021-02-22, klockan 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se