Till innehåll på sidan

Antal färdigställda lägenheter i flerbostadshus resp. småhus

Färdigställda lägenheter, år

Antal färdigställda lägenheter i flerbostadshus resp. småhus

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar alla färdigställda nybyggda lägenheter för permanentboende, även studentbostäder och bostäder för äldre och handikappade ingår.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-07

Har du frågor om statistiken?

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Gustav Sillfors

Telefon
010-479 58 26
E-post
Gustav.Sillfors@scb.se