Till innehåll på sidan

Nybyggnad av bostäder, översiktstabell preliminära siffror

Nybyggnad      
Kvartal 1 - 2Alla husFörändring i %SmåhusFörändring i %FlerbostadshusFörändring i %
Påbörjade lägenheter
           
2018
27 736 ‑21 6 208 ‑9 21 528 ‑24
2019
25 675 ‑7 5 361 ‑14 20 314 ‑6
2020*
27 300 +6 4 900 ‑9 22 400 +10
Färdigställda lägenheter
           
2018
26 466 +7 6 663 +1 19 803 +10
2019
29 077 +10 5 708 ‑14 23 369 +18
2020*
24 650 ‑15 5 750 +1 18 900 ‑19

 

* Det aktuella årets siffror är uppräknade med 10 procent för påbörjade lägenheter och 18 procent för färdigställda lägenheter vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-21

Har du frågor om statistiken?

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Gustav Sillfors

Telefon
010-479 58 26
E-post
Gustav.Sillfors@scb.se