Till innehåll på sidan

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror

Beviljade bygglov (nybyggnad)       
Kvartal 1Beviljade bygglov, antalBruttoarea (1 000 m2)
 TotaltBostäderFritidshusLokalerTotaltBostäder/
Fritidshus
Lokaler
2018 3 400 2 300 500 600 2 236 1 508 728
2019 3 450 2 250 550 650 2 541 1 350 1 191
2020* 3 350 2 150 550 650 2 332 1 479 853

Det senaste årets siffror är uppräknade med 19 procent för antalet bygglov och 20 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Gustav Sillfors

Telefon
010-479 58 26
E-post
Gustav.Sillfors@scb.se