Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Om den publicerade statistiken inte ger tillräcklig information har vi möjlighet mot betalning ta fram skräddarsydd statistik efter dina önskemål. Det kan t.ex. gälla tabeller för en annan regional indelning eller längre tidsserier.

Om du har frågor angående bygglovsstatistiken kan du gärna kontakta byggande.bebyggelse@scb.se eller 010-479 40 00 (växel, begär Bygglovsstatistik).