Till innehåll på sidan

Genomsnittligt byggnadspris per kvm bostadsarea för gruppbyggda småhus. År 1949–2021. Riket

  Byggnadskostnad[1]
År Kr/m2 bostadsarea
1949/50 322
1950/51 327
1951/52 357
1952/53 416
1953/54 469
1954/55 493
1955/56 506
1956/57[2] 528
1957/58[2] 551
1958/59[2] 576
1959/60[2] 601
1960/61[2] 627
1961/62 655
1963 743
1964 820
1965[3] 937
1966[3] 990
1967[2] 994
1968[3] 999
1969[3] 985
1970[3] 1 016
1971[3] 1 081
1972[3] 1 093
1973[2] 1 131
1974 1 170
1975 1 289
1976 1 462
1977 1 783
1978 2 053
1979 2 346
1980 2 804
1981 3 143
1982 3 348
1983 3 778
1984 4 194
1985 4 375
1986 4 794
1987 5 399
1988 6 334
1989 6 766
1990 7 774
1991 8 179
1992 9 924
1993 9 691
1994 8 975
1995 8 441
1996 8 964
1997 10 020
1998 10 665
1999 11 359
2000 13 338
2001 13 716
2002 13 838
2003 14 466
2004 15 792
2005 16 155
2006 16 743
2007 18 373
2008 19 647
2009 19 507
2010 19 891
2011 20 696
2012 20 626
2013 21 185
2014 22 842
2015 23 387
2016 25 109
2017 25 915
2018 25 361
2019 25 302
2020 27 336
2021 27 640

1) Byggnadspris eller byggnadskostnad avser det pris som en byggherre/köpare betalat för en nyproducerad byggnad. Begreppet har ändrat definition över åren, se definitioner.

2) Imputerade värden.

3) Uppgifterna baseras enbart på objekt med en genomsnittlig bostadsarea av minst 70 m2.

Ovanstående tabell kan användas för uppskattning av ingångsvärdet vid reavinstberäkningar. För att analysera kostnadsutvecklingen bör byggnadsprisindex användas.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-19

Har du frågor om statistiken?

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se