Till innehåll på sidan

Totalt produktionspris brutto per lägenhet och per kvm lägenhetsarea för flerbostadshus och bostadsarea för gruppbyggda småhus

Region Flerbostadshus Småhus
Definitiva siffror för 2020 Antal lgh Kr/lgh[1] Kr/kvm Antal lgh Kr/lgh Kr/kvm
Hela riket 21 863 2 672 200 45 859 2 893 4 138 500 36 166
Storstadsområden 11 799 2 988 800 51 863 1 232 4 970 800 41 149
Riket i övrigt 10 064 2 297 300 38 924 1 661 3 521 100 32 096
Definitiva siffror för 2021            
Hela riket 24 991 2 562 400 44 401 3 541 4 005 600 36 111
Storstadsområden 13 047 2 877 000 50 172 1 368 4 861 300 41 921
Riket i övrigt 11 944 2 213 900 38 099 2 173 3 466 900 32 174

1) Exklusive lokaler.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-19

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se