Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Om den publicerade statistiken inte ger tillräcklig information har vi möjlighet mot betalning ta fram skräddarsydd statistik efter dina önskemål. Det kan t.ex. vara special­bearbetningar av befintlig statistik eller hjälp med att göra en helt ny undersökning med alla moment från datainsamling till färdig rapport.

Om du har frågor angående nybyggnads­kostnads­statistiken kan du gärna kontakta byggande.bebyggelse@scb.se eller 010-479 40 00 (växel, begär Nybyggnads­kostnads­statistik).