Till innehåll på sidan

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden

Småhusbarometern - Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år.

  Antal köp senaste period[1] Medelpris senaste period (tkr)[1] K/T-tal senaste period[1] K/T-tal före-gående period[2] K/T-tal föregående år[3] Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
Hela landet 12 165 3 818 2,10 1,98 1,77 +6 +19
Län              
Stockholm 2 021 6 948 1,78 1,69 1,47 +6 +21
Uppsala 472 4 126 1,99 1,84 1,66 +8 +20
Södermanland 425 3 413 2,08 1,96 1,74 +6 +19
Östergötland 505 3 494 2,20 2,03 1,79 +8 +23
Jönköping 519 2 681 2,19 2,07 1,88 +6 +17
Kronoberg 277 2 129 2,14 2,07 1,88 +3 +14
Kalmar 392 2 135 2,21 2,09 1,96 +6 +13
Gotland 80 3 413 2,21 2,12 1,83 +5 +21
Blekinge 224 2 411 2,22 2,19 1,96 +1 +13
Skåne 1 714 3 850 2,25 2,11 1,85 +7 +21
Halland 451 4 321 2,09 1,96 1,77 +6 +18
Västra Götaland 1 959 3 936 2,08 1,95 1,76 +7 +18
Värmland 327 2 057 2,24 2,04 1,89 +10 +19
Örebro 367 2 432 2,19 2,11 1,80 +4 +22
Västmanland 339 3 204 2,10 2,01 1,78 +4 +18
Dalarna 418 2 367 2,26 2,16 1,93 +5 +17
Gävleborg 413 2 178 2,29 2,11 1,91 +9 +20
Västernorrland 383 1 904 2,16 2,07 1,91 +4 +13
Jämtland 180 2 630 2,34 2,05 1,82 +14 +28
Västerbotten 301 2 735 2,31 2,14 1,89 +8 +22
Norrbotten 398 1 964 1,97 1,93 1,77 +2 +11
Storstadsområde              
Stor-Stockholm 2 021 6 948 1,78 1,69 1,47 +6 +21
Stor-Göteborg 1 032 5 588 1,94 1,82 1,65 +7 +18
Stor-Malmö 769 4 948 2,21 2,05 1,80 +8 +23
Kommun              
0123 - Järfälla 69 5 761 1,57 1,49 1,32 +5 +19
0126 - Huddinge 147 7 145 1,76 1,65 1,45 +7 +21
0127 - Botkyrka 89 5 040 1,70 1,66 1,43 +2 +19
0136 - Haninge 120 5 580 1,75 1,69 1,48 +4 +18
0160 - Täby 109 8 734 1,72 1,67 1,45 +3 +19
0163 - Sollentuna 83 8 163 1,67 1,61 1,41 +4 +19
0180 - Stockholm 288 8 228 1,67 1,57 1,38 +7 +21
0181 - Södertälje 93 4 538 1,93 1,82 1,65 +6 +17
0182 - Nacka 121 9 987 1,82 1,69 1,44 +8 +26
0188 - Norrtälje 131 3 457 2,11 1,96 1,77 +8 +19
0380 - Uppsala 186 5 317 1,81 1,74 1,63 +4 +11
0480 - Nyköping 72 3 688 2,01 1,95 1,70 +3 +18
0484 - Eskilstuna 105 3 367 1,90 1,78 1,64 +7 +16
0580 - Linköping 143 4 816 2,12 1,90 1,70 +12 +25
0581 - Norrköping 118 3 775 2,07 1,95 1,72 +6 +21
0680 - Jönköping 150 4 045 1,94 1,94 1,67 0 +16
0780 - Växjö 76 3 270 1,88 1,82 1,74 +3 +8
0880 - Kalmar 99 3 258 2,18 2,01 1,87 +8 +16
0980 - Gotland 80 3 413 2,21 2,12 1,83 +5 +21
1080 - Karlskrona 86 3 193 2,23 2,10 1,91 +6 +17
1280 - Malmö 185 6 115 2,00 1,94 1,66 +3 +21
1281 - Lund 77 5 625 2,15 1,98 1,80 +9 +19
1283 - Helsingborg 121 4 941 2,02 1,95 1,75 +3 +15
1290 - Kristianstad 98 2 723 2,26 2,15 1,91 +5 +18
1293 - Hässleholm 86 1 936 2,26 2,11 1,97 +7 +15
1380 - Halmstad 103 4 133 2,15 2,08 1,96 +3 +10
1383 - Varberg 76 4 271 1,92 1,87 1,67 +3 +15
1384 - Kungsbacka 131 6 222 1,97 1,84 1,61 +7 +23
1480 - Göteborg 309 6 756 1,81 1,77 1,59 +2 +14
1481 - Mölndal 56 6 076 1,93 1,82 1,57 +6 +23
1485 - Uddevalla 84 3 314 1,81 1,77 1,61 +2 +12
1488 - Trollhättan 71 3 106 1,98 1,82 1,66 +8 +19
1490 - Borås 112 3 476 2,01 2,04 1,79 ‑1 +12
1496 - Skövde 63 3 035 2,26 1,92 1,74 +17 +30
1780 - Karlstad 65 3 414 2,06 2,02 1,72 +2 +19
1880 - Örebro 113 3 924 1,99 1,88 1,66 +6 +20
1980 - Västerås 180 4 173 1,97 1,82 1,65 +8 +19
2080 - Falun 77 3 754 2,22 2,22 1,82 0 +22
2081 - Borlänge 53 2 628 1,94 1,77 1,68 +10 +15
2180 - Gävle 110 3 448 2,04 1,95 1,68 +5 +22
2281 - Sundsvall 148 2 839 2,02 1,99 1,78 +2 +13
2284 - Örnsköldsvik 77 1 509 2,27 1,96 1,99 +16 +14
2380 - Östersund 61 3 579 2,00 1,72 1,48 +16 +35
2480 - Umeå 121 4 005 1,94 1,80 1,67 +8 +16
2482 - Skellefteå 87 2 572 2,77 2,63 2,12 +5 +31
2580 - Luleå 109 3 037 1,74 1,64 1,57 +6 +11

Tidsperioder:

Senaste perioden 2021-06 – 2021-08 
Föregående period 2021-03 – 2021-05 
Föregående år 2020-06 – 2020-08

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de har förmedlats via mäklare eller inte. En viss eftersläpning förekommer i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt, i detta fall 2018 års fastighetstaxering. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje transaktions K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-09

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Anna-Karin Oscarsson

Telefon
010-479 41 06
E-post
anna-karin.oscarsson@scb.se