Till innehåll på sidan

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden

Småhusbarometern - Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år.

  Antal köp senaste period[1] Medelpris senaste period (tkr)[1] K/T-tal senaste period[1] K/T-tal före-gående period[2] K/T-tal föregående år[3] Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
Hela landet 13 112 3 216 1,78 1,72 1,68 +3 +5
Län              
Stockholm 2 036 5 927 1,47 1,44 1,40 +2 +5
Uppsala 478 3 366 1,64 1,62 1,56 +1 +5
Södermanland 435 2 826 1,75 1,71 1,66 +2 +5
Östergötland 597 2 995 1,78 1,79 1,74 0 +2
Jönköping 512 2 387 1,88 1,83 1,76 +3 +7
Kronoberg 288 2 072 1,89 1,79 1,75 +5 +8
Kalmar 444 2 057 1,94 1,93 1,84 0 +5
Gotland 82 2 910 1,88 1,79 1,74 +5 +9
Blekinge 269 1 928 1,98 1,85 1,82 +7 +9
Skåne 1 913 3 283 1,86 1,79 1,74 +4 +7
Halland 475 3 459 1,78 1,70 1,64 +5 +9
Västra Götaland 2 067 3 393 1,77 1,74 1,68 +2 +6
Värmland 408 1 871 1,88 1,83 1,80 +3 +5
Örebro 452 2 149 1,80 1,78 1,78 +1 +2
Västmanland 376 2 674 1,78 1,70 1,75 +4 +2
Dalarna 492 1 918 1,95 1,82 1,86 +7 +5
Gävleborg 457 1 824 1,95 1,83 1,79 +7 +9
Västernorrland 394 1 657 1,90 1,75 1,85 +8 +3
Jämtland 152 1 980 1,85 1,80 1,78 +2 +4
Västerbotten 378 2 257 1,91 1,85 1,78 +3 +8
Norrbotten 407 1 769 1,74 1,65 1,67 +5 +4
Storstadsområde              
Stor-Stockholm 2 036 5 927 1,47 1,44 1,40 +2 +5
Stor-Göteborg 1 078 4 731 1,65 1,61 1,57 +2 +5
Stor-Malmö 814 4 281 1,80 1,74 1,69 +3 +6
Kommun              
0123 - Järfälla 84 5 107 1,32 1,30 1,25 +1 +5
0126 - Huddinge 135 5 727 1,43 1,39 1,34 +3 +7
0127 - Botkyrka 90 4 639 1,43 1,41 1,31 +1 +9
0136 - Haninge 115 4 463 1,49 1,47 1,39 +1 +7
0160 - Täby 111 7 882 1,44 1,39 1,33 +4 +9
0163 - Sollentuna 70 7 046 1,40 1,41 1,40 ‑1 0
0180 - Stockholm 354 7 190 1,38 1,37 1,33 +1 +4
0181 - Södertälje 67 3 921 1,64 1,60 1,55 +3 +6
0182 - Nacka 126 8 309 1,43 1,40 1,38 +2 +4
0188 - Norrtälje 124 2 866 1,79 1,65 1,58 +8 +13
0380 - Uppsala 196 4 188 1,59 1,52 1,53 +5 +4
0480 - Nyköping 70 3 083 1,73 1,67 1,70 +4 +2
0484 - Eskilstuna 106 2 940 1,68 1,56 1,62 +7 +3
0580 - Linköping 177 4 060 1,71 1,68 1,61 +2 +6
0581 - Norrköping 132 3 400 1,70 1,72 1,68 ‑1 +1
0680 - Jönköping 150 3 761 1,71 1,66 1,56 +3 +9
0780 - Växjö 97 3 184 1,73 1,60 1,58 +8 +10
0880 - Kalmar 118 3 094 1,84 1,78 1,73 +4 +6
0980 - Gotland 82 2 910 1,88 1,79 1,74 +5 +9
1080 - Karlskrona 106 2 400 1,95 1,90 1,93 +3 +1
1280 - Malmö 221 5 107 1,66 1,63 1,59 +2 +4
1281 - Lund 101 4 858 1,78 1,78 1,69 0 +5
1283 - Helsingborg 148 4 384 1,75 1,70 1,66 +3 +5
1290 - Kristianstad 139 2 328 1,93 1,82 1,78 +6 +8
1293 - Hässleholm 114 1 755 1,97 1,87 1,90 +6 +4
1380 - Halmstad 112 3 405 1,93 1,75 1,68 +11 +15
1383 - Varberg 77 3 730 1,67 1,66 1,50 +1 +11
1384 - Kungsbacka 137 4 762 1,63 1,59 1,51 +3 +8
1480 - Göteborg 349 5 799 1,59 1,55 1,54 +2 +3
1481 - Mölndal 70 5 274 1,54 1,58 1,55 ‑3 ‑1
1485 - Uddevalla 81 3 053 1,62 1,63 1,61 ‑1 0
1488 - Trollhättan 75 3 100 1,65 1,67 1,61 ‑1 +2
1490 - Borås 130 2 857 1,82 1,83 1,71 ‑1 +7
1496 - Skövde 75 2 568 1,73 1,74 1,64 ‑1 +5
1780 - Karlstad 107 3 021 1,68 1,72 1,60 ‑2 +5
1880 - Örebro 140 3 713 1,71 1,70 1,59 +1 +7
1980 - Västerås 175 3 688 1,64 1,54 1,59 +6 +3
2080 - Falun 95 2 814 1,85 1,78 1,80 +4 +3
2081 - Borlänge 63 2 381 1,66 1,53 1,50 +9 +11
2180 - Gävle 107 2 894 1,70 1,63 1,62 +5 +5
2281 - Sundsvall 126 2 381 1,75 1,77 1,75 ‑1 0
2284 - Örnsköldsvik 108 1 664 1,96 1,74 1,84 +13 +6
2380 - Östersund 45 3 090 1,45 1,58 1,54 ‑8 ‑6
2480 - Umeå 139 3 512 1,69 1,55 1,55 +9 +9
2482 - Skellefteå 103 2 161 2,18 2,14 1,80 +2 +21
2580 - Luleå 101 2 771 1,54 1,47 1,40 +5 +10

Tidsperioder:

Senaste perioden 2020-06 - 2020-08 
Föregående period 2020-03 - 2020-05 
Föregående år 2019-06 - 2019-08

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de har förmedlats via mäklare eller inte. En viss eftersläpning förekommer i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt, i detta fall 2018 års fastighetstaxering. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje transaktions K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-10

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Anna-Karin Oscarsson

Telefon
010-479 41 06
E-post
anna-karin.oscarsson@scb.se