Till innehåll på sidan

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden

Småhusbarometern - Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år.

  Antal köp senaste period[1] Medelpris senaste period (tkr)[1] K/T-tal senaste period[1] K/T-tal före-gående period[2] K/T-tal föregående år[3] Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
Hela landet 11 138 3 270 1,82 1,76 1,70 +3 +7
Län              
Stockholm 1 644 6 154 1,49 1,47 1,40 +2 +7
Uppsala 410 3 443 1,70 1,64 1,64 +4 +4
Södermanland 403 2 946 1,80 1,72 1,68 +5 +7
Östergötland 445 3 146 1,87 1,77 1,77 +5 +5
Jönköping 434 2 291 1,97 1,86 1,82 +6 +8
Kronoberg 267 2 201 1,88 1,86 1,82 +1 +3
Kalmar 402 1 932 2,01 1,92 1,79 +4 +12
Gotland 94 3 335 1,97 1,80 1,73 +10 +14
Blekinge 210 1 947 1,95 1,96 1,82 0 +7
Skåne 1 657 3 423 1,89 1,85 1,76 +3 +8
Halland 413 3 574 1,77 1,76 1,66 0 +6
Västra Götaland 1 731 3 404 1,80 1,75 1,69 +3 +6
Värmland 377 1 853 2,00 1,87 1,79 +7 +12
Örebro 393 2 177 1,90 1,79 1,79 +6 +6
Västmanland 318 2 859 1,81 1,76 1,73 +2 +5
Dalarna 397 1 881 1,99 1,90 1,86 +5 +7
Gävleborg 395 1 975 1,92 1,94 1,82 ‑1 +6
Västernorrland 365 1 719 1,96 1,86 1,81 +6 +8
Jämtland 126 2 067 1,81 1,81 1,83 0 ‑1
Västerbotten 319 2 256 1,93 1,92 1,82 +1 +6
Norrbotten 338 1 745 1,81 1,71 1,72 +6 +5
Storstadsområde              
Stor-Stockholm 1 644 6 154 1,49 1,47 1,40 +2 +7
Stor-Göteborg 899 4 813 1,66 1,64 1,59 +2 +5
Stor-Malmö 687 4 466 1,82 1,78 1,71 +2 +7
Kommun              
0123 - Järfälla 63 5 307 1,37 1,32 1,28 +4 +7
0126 - Huddinge 105 5 860 1,49 1,41 1,34 +6 +11
0127 - Botkyrka 72 4 713 1,40 1,42 1,33 ‑2 +5
0136 - Haninge 83 4 318 1,51 1,46 1,40 +3 +8
0160 - Täby 91 8 074 1,50 1,42 1,35 +5 +11
0163 - Sollentuna 64 7 337 1,46 1,39 1,39 +5 +5
0180 - Stockholm 267 7 804 1,42 1,38 1,33 +2 +6
0181 - Södertälje 57 4 265 1,74 1,65 1,63 +5 +7
0182 - Nacka 104 8 253 1,42 1,43 1,38 0 +4
0188 - Norrtälje 94 2 903 1,72 1,80 1,59 ‑5 +8
0380 - Uppsala 164 4 450 1,66 1,59 1,56 +4 +7
0480 - Nyköping 60 3 257 1,75 1,68 1,66 +4 +5
0484 - Eskilstuna 117 2 987 1,70 1,63 1,65 +4 +3
0580 - Linköping 131 4 274 1,71 1,72 1,63 ‑1 +5
0581 - Norrköping 103 3 591 1,79 1,73 1,67 +3 +7
0680 - Jönköping 103 3 768 1,75 1,68 1,64 +4 +7
0780 - Växjö 104 3 300 1,72 1,71 1,59 0 +8
0880 - Kalmar 83 3 053 1,86 1,85 1,67 +1 +11
0980 - Gotland 94 3 335 1,97 1,80 1,73 +10 +14
1080 - Karlskrona 89 2 384 1,94 1,95 1,86 ‑1 +4
1280 - Malmö 173 5 340 1,67 1,66 1,58 +1 +6
1281 - Lund 74 4 769 1,81 1,79 1,74 +1 +4
1283 - Helsingborg 139 4 382 1,75 1,71 1,67 +2 +5
1290 - Kristianstad 124 2 509 1,94 1,91 1,85 +2 +5
1293 - Hässleholm 87 1 699 2,02 1,96 1,95 +3 +3
1380 - Halmstad 93 3 398 1,89 1,86 1,63 +2 +16
1383 - Varberg 80 3 784 1,72 1,63 1,63 +5 +5
1384 - Kungsbacka 115 5 062 1,64 1,62 1,56 +1 +5
1480 - Göteborg 281 5 889 1,59 1,57 1,53 +1 +4
1481 - Mölndal 60 5 281 1,60 1,55 1,53 +3 +5
1485 - Uddevalla 56 3 170 1,67 1,60 1,62 +4 +3
1488 - Trollhättan 74 2 921 1,73 1,63 1,65 +6 +5
1490 - Borås 114 3 086 1,72 1,85 1,69 ‑7 +2
1496 - Skövde 63 2 658 1,78 1,76 1,70 +1 +5
1780 - Karlstad 75 3 151 1,89 1,71 1,69 +10 +12
1880 - Örebro 119 3 516 1,71 1,69 1,65 +1 +3
1980 - Västerås 156 3 865 1,68 1,60 1,56 +5 +8
2080 - Falun 64 2 679 1,81 1,83 1,74 ‑1 +4
2081 - Borlänge 53 2 200 1,73 1,65 1,58 +5 +10
2180 - Gävle 118 3 195 1,79 1,72 1,66 +4 +8
2281 - Sundsvall 131 2 592 1,87 1,78 1,70 +5 +10
2284 - Örnsköldsvik 94 1 480 2,06 1,88 1,85 +10 +11
2380 - Östersund 46 3 159 1,63 1,46 1,57 +11 +4
2480 - Umeå 115 3 828 1,67 1,67 1,63 0 +3
2482 - Skellefteå 94 1 843 2,12 2,19 1,91 ‑3 +11
2580 - Luleå 85 2 811 1,61 1,53 1,46 +5 +10

Tidsperioder:

Senaste perioden 2020-08 - 2020-10 
Föregående period 2020-05 - 2020-07 
Föregående år 2019-08 - 2019-10

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de har förmedlats via mäklare eller inte. En viss eftersläpning förekommer i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt, i detta fall 2018 års fastighetstaxering. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje transaktions K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Anna-Karin Oscarsson

Telefon
010-479 41 06
E-post
anna-karin.oscarsson@scb.se