Till innehåll på sidan

Fastighetstaxeringar

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-02-27

Statistiken visar taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, nybyggnadsår med mera för Sveriges samtliga fastigheter. Uppgifterna bygger på de allmänna, förenklade och särskilda fastighetstaxeringarna som görs av Skatteverket.

Statistiknyheter

Fastighetsbeståndet taxerat till nästan 12 100 miljarder

2022-12-15

Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 952,1 miljarder kronor eller 8,5 procent, i och med 2022 års förenklade och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår därmed till 12 099 miljarder kronor.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Rikets fastigheter 2016 SM 2016-12-14

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bo0601