Till innehåll på sidan

Area för bostäder och lokaler enligt fastighetstaxeringen 2019

Endast uppgifter för skattepliktiga taxeringsenheter med uppgift om taxeringsvärde för byggnad redovisas

  Bostadsarea Biutrymmesarea Lokalarea Byggnadsarea
  (1 000 kvm) (1 000 kvm) (1 000 kvm) (1 000 kvm)
Totalt småhus, hyreshus, industrier och ekonomibyggnader 483 235 84 906 235 837 100 371
därav        
Småhus (typkod 220,223,225,230) 269 634 77 525 . .
Småhus på lantbruk (typkod 120) 32 126 7 382 . .
Hyreshus[1] (typkod 320-326) 181 475 . 101 021 .
Industrier (typkod 420-433) . . 134 816 .
Ekonomibyggnader på lantbruk (typkod 110-121) . . . 100 371

1) Hyreshus omfattar flerbostadshus (hyres- och bostadsrätt) samt olika typer av lokalhus.

Definitioner och förklaringar

Bostads-, biutrymmes- och lokalarea enligt svensk standard (SIS 021053).

För vissa industrier avser uppgiften om area bruttoarea enligt SIS 021053.

För ekonomibyggnader redovisas byggnadsarea, dvs byggnadens area på marken.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-12

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se