Till innehåll på sidan

Fastighetsbeståndet

Samtliga skattepliktiga enheter i hela riket.

  Totalt taxeringsvärde, miljoner kronor Antal taxeringsenheter
  2019 2018 2017 2019 2018 2017
Lantbruksenheter 1 136 549 1 138 236 1 137 530 385 557 383 800 382 258
Småhusenheter 4 395 744 4 357 554 3 321 307 2 440 321 2 429 515 2 419 258
Hyreshusenhet 3 899 749 3 013 032 2 953 745 139 105 137 838 136 576
Industrienhet 467 595 375 524 369 928 164 517 163 553 162 763
Ägarlägenheter 1 931 1 419 1 321 1 328 1 240 1 118
Täktenhet 3 167 2 612 2 645 1 783 2 088 2 094
Elproduktionsenhet 214 611 311 063 316 360 5 007 4 972 4 882
Totalt 10 119 346 9 199 440 8 102 836 3 137 618 3 123 006 3 108 949

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-12

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se