Till innehåll på sidan

Taxeringsvärden för småhus 2019

Antal taxeringsenheter och totalt taxeringsvärde (miljarder kronor) fördelat efter taxeringsvärdeklass, Typkod 220 (Småhusenhet, bebyggd), hela riket

Taxeringsvärdeklass
(tkr)
Antal taxerings-
enheter
Taxeringsvärde i
miljarder kronor
-250 82 123 15,0
251-500 227 487 86,7
501-1000 456 979 338,6
1001-1500 343 996 425,7
1501-2000 264 358 460,1
2001-2500 210 523 471,7
2501-3000 163 204 447,0
3001-3500 117 950 381,6
3501-4500 136 770 538,6
4501-5500 71 224 352,8
5501- 87 932 677,0
Totalt 2 162 546 4 194,8

Tabellen är uppdaterad med nya taxeringsvärdeklasser.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-12

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se