Till innehåll på sidan

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus 2011:

Antalet outhyrda bostadslägenheter minskar

Statistiknyhet från SCB 2011-12-16 9.30

Drygt 27 000 hyreslägenheter var outhyrda i september i år. De utgör 1,9 procent av samtliga hyreslägenheter i flerbostadshus. Det är en minskning med 19 procent sedan den senaste undersökningen 2009.

Undersökningen baseras på samtliga lägenheter i kommunala bostadsföretag samt ett urval av lägenheter i privatägda fastigheter.

Antalet lägenheter lediga för omedelbar uthyrning var ungefär 16 000. Jämfört med 2009 är det nästan 9 000 färre lediga lägenheter.

Antalet lediga lägenheter har minskat sedan slutet av 1990-talet. Den högsta noteringen gjordes 1998, då drygt 62 000 lägenheter var lediga. Därefter har antalet outhyrda respektive lediga lägenheter minskat kraftigt. Årets antal till uthyrning lediga lägenheter är det lägsta antalet sedan mätningen i mars 1991 då endast cirka 10 000 lägenheter var direkt tillgängliga för uthyrning.

Outhyrda bostadslägenheter åren 2005–2011
OrsakSeptember
 200520062007200820092011
Lediga till uthyrning
25 530 23 899 19 817 18 590 24 951 16 128
Under reparation eller ombyggnad
5 601 6 868 7 287 5 583 6 257 8 573
Utrymda p.g.a. förestående rivning
1 026 1 080 1 098 340 647 903
Outhyrda av annan orsak
1 875 1 742 2 102 1 899 2 082 1 803
Outhyrda totalt
34 032 33 589 30 304 26 412 33 937 27 407

Många av de större kommunerna har ett fåtal lediga lägenheter medan mindre kommuner visar en helt annan bild. Cirka 12 600 eller 78 procent av de lägenheter som står lediga för uthyrning återfinns i kommuner med färre än 75 000 invånare. Högst andel lediga lägenheter i det kommunala beståndet finns i Norberg med 12,9 procent, följt av Hylte med 12,2 procent.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se