Till innehåll på sidan

Beskrivning av Outhyrda lägenheter

En värdemätare över vad som händer på boendeområdet är statistiken över outhyrda lägenheter som görs vartannat år avseende den 1 september.

I undersökningen ingår samtliga allmännyttiga bostadsföretag samt ett urval om ca 4 500 privatägda fastigheter.

Statistiken beskriver dels beståndet, dels antal outhyrda lägenheter. Bland de outhyrda kan särskiljas de som är lediga till uthyrning, men också de som är utrymda för reparation, rivning eller outhyrda av annan orsak.

Uthyrningssituationen har varierat över åren. Det lägsta antalet lediga lägenheter observerades 1990 då det endast fanns ca 3 500 lägenheter lediga till uthyrning. Därefter ökade antalet och 1998 fanns ca 62 000 lediga lägenheter vilket är det största antalet som har noterats.