Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Om den publicerade statistiken inte ger tillräcklig information har vi möjlighet att mot betalning ta fram skräddarsydd statistik efter dina önskemål. Det kan gälla allt från längre tidsserier till en helt separat undersökning.

Om du har frågor angående statistiken om outhyrda bostadslägenheter kan du gärna kontakta byggande.bebyggelse@scb.se eller 010-479 40 00 (växel, begär Outhyrda bostadslägenheter).