Till innehåll på sidan

EU-sympatier efter partisympati 1996–2020

Andel som är för det svenska EU-medlemskapet efter partisympati

EU-sympatier efter partisympati 1996–2020

Frågan som ställdes löd: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-11

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se