Till innehåll på sidan

Valresultatet "om det varit val idag". Maj 2020

Skattning av valresultatet "om det varit val idag"

 Skattning maj 2020Skattning november 2019   
PartiProcentOsäkerhets-marginal[1]ProcentOsäkerhets-marginal[1]Förändring sedan november 2019Valet 2018Förändring sedan valet 2018
C 6,0 ±0,5 7,4 ±0,6 ‑1,4* 8,6 ‑2,6*
L 3,3 ±0,5 3,8 ±0,6 ‑0,5* 5,5 ‑2,2*
M 20,1 ±0,9 18,4 ±1,0 1,7* 19,8 0,3
KD 6,4 ±0,6 6,8 ±0,6 ‑0,4 6,3 0,1
S 33,7 ±1,1 25,0 ±1,0 8,7* 28,3 5,4*
V 8,2 ±0,6 8,6 ±0,6 ‑0,4 8,0 0,2
MP 4,1 ±0,5 5,2 ±0,6 ‑1,1* 4,4 ‑0,3
SD 17,1 ±0,8 22,7 ±1,0 ‑5,6* 17,5 ‑0,4
övr 1,1 ±0,3 2,0 ±0,5 ‑0,9* 1,5 ‑0,4*

* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-08

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se