Till innehåll på sidan

Elnätspriser för olika typkunder, tidsserie

Elnätspris per den 1:a januari, öre/kWh (exklusive skatter)

    Medelvärde, Pris per kWh, öre (exklusive skatter)
    Typkund
År Viktat/
oviktat
Lägenhet Villa utan
elvärme
Villa med
elvärme
Större
hushåll
Närings-
verksamhet
Små-
industri
1996 Oviktat 40,8 35,8 18,5 21,6 10,0
1997 Oviktat 41,1 36,2 21,6 22,5 15,4 16,5
1998 Oviktat 42,3 37,1 20,7 21,7 15,3 14,8
1999 Oviktat 42,3 37,2 20,6 21,8 15,2 15,0
2000 Oviktat 42,7 37,3 20,8 21,9 15,3 15,2
2001 Oviktat 43,1 37,5 20,8 22,2 15,3 15,0
2002 Oviktat 43,2 37,8 21,0 22,2 15,4 15,3
2003 Oviktat 44,0 38,4 21,3 22,9 16,0 15,6
2004 Oviktat 46,2 40,5 22,4 24,7 16,7 16,4
2005 Oviktat 46,8 40,8 22,7 25,2 17,1 16,9
2006 Oviktat 46,9 40,8 22,7 25,0 17,1 16,8
2007 Oviktat 47,4 41,1 22,9 25,2 17,2 16,9
2008 Oviktat 48,9 42,4 23,4 25,8 17,6 17,6
2009 Oviktat 52,4 45,6 24,7 27,4 18,6 18,5
2010 Oviktat 56,2 48,9 26,2 29,0 19,7 19,7
2011 Oviktat 59,1 51,3 27,6 30,5 20,7 20,8
2012 Oviktat 61,6 54,1 28,6 31,7
2013 Oviktat 64,1 56,4 29,5 32,7
2014 Oviktat 66,7 58,2 30,0 33,2
2015 Viktat 63,2 63,7 32,5 35,9
  Oviktat 68,0 59,4 30,5 33,7
2016 Viktat 67,5 68,3 34,1 37,7
  Oviktat 70,8 61,4 31,3 34,8
2017 Viktat 72,3 74,1 36,7 40,4
  Oviktat 73,8 64,2 32,5 36,0
2018 Viktat 81,3 80,4 40,1 43,9
  Oviktat 76,3 67,1 33,7 37,4
2019 Viktat 79,6 81,4 40,2 44,4
  Oviktat 78,8 68,9 34,7 38,6
2020 Viktat 80,0 80,0 39,5 43,8
  Oviktat 80,4 69,7 35,1 39,1
2021 Viktat 78,5 76,3 38,2 42,4
  Oviktat 81,4 69,8 35,1 39,1
2022 Viktat 81,3 78,4 39,5 43,7
  Oviktat 84,3 72,9 36,7 40,8

Medelpriserna innan 2015 är oviktade, men fr.o.m. år 2015 finns både oviktade och viktade medelpriser tillgängliga. De viktade medelpriserna har räknats fram med hjälp av antalet uttagspunkter för varje nätbolag och respektive förbrukarkategori. För att bibehålla en lång tidsserie redovisas även de oviktade nätpriserna. Detta eftersom metodförändringen har påverkan på resultatet och påverkar jämförelsen med tidigare års medelpriser.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?