Till innehåll på sidan

Fördelning av avtal på olika avtalstyper

Procentuell fördelning av avtal på olika avtalstyper

Avtalstyp Procent
  aug
2021
sep
2021
okt
2021
nov
2021
dec
2021
Jan
2022
Feb
2022
mar
2022
apr
2022
Maj
2022
Juni
2022
Jul
2022
aug
2022
Elområde 1                          
Anvisat avtal[2] 7,41 7,36 7,20 7,24 7,20 7,00 6,90 7,00 6,90 7,00 7,15 7,10 7,30
Avtal om rörligt pris 48,24 48,25 47,08 45,85 44,10 44,20 44,00 44,70 45,10 45,40 45,83 46,10 46,40
Avtal med avtalslängd på 1 år 9,13 8,94 9,28 9,74 10,30 11,30 11,60 11,20 11,10 11,00 10,92 10,70 10,10
Avtal med avtalslängd på 2 år 3,42 3,40 3,76 3,94 4,20 4,20 4,00 3,90 4,00 3,90 3,84 3,90 3,80
Avtal med avtalslängd på 3 år 22,45 22,40 23,93 25,15 26,10 25,80 26,10 26,10 26,40 26,10 25,80 25,70 25,70
Övriga avtalsformer[1] 9,35 9,64 8,75 8,09 8,10 7,50 7,30 7,10 6,60 6,60 6,47 6,50 6,70
Elområde 2                          
Anvisat avtal[2] 21,18 21,42 21,60 21,78 21,50 9,40 9,20 9,40 9,30 8,40 8,60 8,60 8,60
Avtal om rörligt pris 46,18 45,49 44,81 44,48 43,70 45,40 45,20 45,40 45,50 46,40 46,90 47,30 46,90
Avtal med avtalslängd på 1 år 7,93 8,15 8,08 8,44 8,40 8,50 8,80 8,70 8,50 8,10 7,90 7,90 8,10
Avtal med avtalslängd på 2 år 3,63 3,65 3,77 3,90 3,90 3,80 3,80 3,70 3,80 3,20 3,10 3,00 2,90
Avtal med avtalslängd på 3 år 13,62 13,79 14,26 14,87 15,10 14,70 15,00 14,80 15,00 15,40 15,00 14,80 15,00
Övriga avtalsformer[1] 7,46 7,51 7,50 6,53 7,30 18,30 18,00 18,00 17,90 18,50 18,60 18,40 18,60
Elområde 3                          
Anvisat avtal[2] 10,46 8,77 9,17 8,98 9,00 8,60 9,00 8,40 8,80 8,40 9,00 8,60 8,70
Avtal om rörligt pris 53,76 54,02 53,96 52,85 52,00 52,50 51,50 52,10 51,70 52,90 53,70 53,90 53,50
Avtal med avtalslängd på 1 år 9,81 10,26 10,08 10,24 10,60 10,80 11,30 11,00 11,30 10,80 10,80 10,20 9,80
Avtal med avtalslängd på 2 år 2,24 2,36 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,50 2,40 2,40 2,30 2,10
Avtal med avtalslängd på 3 år 11,84 12,64 12,65 13,15 13,60 13,50 13,40 13,70 14,30 13,70 13,20 13,20 13,40
Övriga avtalsformer[1] 11,89 11,96 11,74 12,38 12,40 12,20 12,40 12,40 11,40 11,90 10,90 11,80 12,50
Elområde 4                          
Anvisat avtal[2] 10,63 10,98 11,13 11,09 11,90 10,60 10,70 11,40 10,70 10,20 10,30 10,30 10,10
Avtal om rörligt pris 61,36 60,27 60,41 60,81 60,70 61,60 62,00 62,10 64,00 65,50 65,70 66,60 67,20
Avtal med avtalslängd på 1 år 9,16 8,82 8,59 8,61 8,90 8,60 8,40 8,00 8,10 7,70 7,30 6,80 5,90
Avtal med avtalslängd på 2 år 3,81 3,72 3,63 3,63 3,60 3,30 3,30 3,30 3,40 3,00 3,00 2,80 2,50
Avtal med avtalslängd på 3 år 8,53 8,39 8,29 8,27 8,40 7,90 7,70 7,50 7,80 7,40 7,30 6,80 6,30
Övriga avtalsformer[1] 6,51 7,82 7,94 7,59 6,40 7,90 7,90 7,60 5,90 6,20 6,40 6,60 8,00
Riket                          
Anvisat avtal[2] 11,27 10,28 10,54 10,38 10,40 9,00 9,30 9,00 9,20 8,80 9,10 8,90 8,90
Avtal om rörligt pris 54,49 54,39 54,31 53,56 52,80 53,50 52,90 53,30 53,50 54,60 55,30 55,60 55,60
Avtal med avtalslängd på 1 år 9,49 9,73 9,57 9,74 10,10 10,20 10,50 10,20 10,40 9,90 9,80 9,40 8,90
Avtal med avtalslängd på 2 år 2,73 2,81 2,83 2,83 2,80 2,80 2,80 2,80 2,90 2,60 2,60 2,50 2,30
Avtal med avtalslängd på 3 år 11,72 12,23 12,30 12,74 13,20 12,90 12,90 13,00 13,50 13,00 12,70 12,50 12,50
Övriga avtalsformer[1] 10,30 10,56 10,46 10,75 10,60 11,60 11,70 11,70 10,60 11,10 10,40 11,10 11,80

1) Revideringar har gjorts vilket påverkar fördelningen av avtalstyper fr.o.m jan-2022

Kommentarer

Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-23

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?