Till innehåll på sidan

Elhandelspriser på elenergi (exkl skatt och nätavgift) vid ettårsavtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter och nätavgifter)
  aug
2020
sep
2020
okt
2020
nov
2020
dec
2020
jan
2021
feb
2021
mar
2021
apr
2021
maj
2021
jun
2021
jul
2021
aug
2021
Elområde 1                          
Lägenhet 46,5 50,0 50,6 53,5 56,5 48,7 .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 38,2 41,7 42,2 45,2 48,3 40,5 .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 34,1 37,6 38,0 41,1 44,1 36,4 .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 33,6 37,1 37,5 40,7 43,9 36,0 .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet(1)                          
Småindustri(1)                          
Elområde 2                          
Lägenhet 46,5 49,9 50,5 53,4 56,3 48,7 .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 38,1 41,7 42,1 45,1 48,0 40,5 .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 34,0 37,5 37,9 40,9 43,8 36,4 .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 33,6 37,0 37,5 40,5 43,6 36,0 .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet                          
Småindustri                          
Elområde 3                          
Lägenhet 48,3 51,6 52,6 55,8 59,1 50,7 .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 40,0 43,3 44,2 47,4 50,7 42,5 .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 35,8 39,1 39,9 43,2 46,5 38,4 .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 35,4 38,6 39,4 42,8 46,2 37,9 .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet                          
Småindustri                          
Elområde 4                          
Lägenhet 51,7 55,6 56,0 63,7 71,4 54,2 .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 43,2 47,1 47,2 55,1 63,1 45,8 .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 38,9 42,9 42,8 50,8 58,9 41,7 .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 38,5 42,4 42,3 50,4 58,4 41,2 .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fr.o.m 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden. (1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-23

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?