Till innehåll på sidan

Elhandelspriser på elenergi (exkl skatt och nätavgift) vid anvisat avtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter och nätavgifter)
  aug
2020
sep
2020
okt
2020
nov
2020
dec
2020
jan
2021
feb
2021
mar
2021
apr
2021
maj
2021
jun
2021
jul
2021
aug
2021
Elområde 1                          
Lägenhet 53,9 71,6 67,2 66,2 65,1 62,2 .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 43,7 59,7 55,6 54,2 52,9 50,5 .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 38,7 53,8 49,7 48,2 46,7 44,7 .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 38,1 53,1 49,1 47,6 46,0 44,0 .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet(1)                          
Småindustri(1)                          
Elområde 2                          
Lägenhet 67,6 78,2 74,8 71,8 68,9 67,2 .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 57,2 66,4 62,7 59,8 57,0 55,3 .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 52,0 60,6 56,6 53,8 51,1 49,4 .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 51,5 59,9 55,9 53,2 50,4 48,7 .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet                          
Småindustri                          
Elområde 3                          
Lägenhet 61,8 72,6 70,7 65,3 59,8 64,9 .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 52,8 63,4 62,0 56,5 50,9 56,0 .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 48,3 58,8 57,6 52,1 46,5 51,6 .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 47,8 58,3 57,1 51,6 46,0 51,1 .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet                          
Småindustri                          
Elområde 4                          
Lägenhet 68,4 77,9 79,0 78,0 77,1 76,5 .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 58,7 67,4 68,5 67,6 66,6 66,2 .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 53,8 62,2 63,3 62,3 61,4 61,0 .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 53,3 61,6 62,7 61,7 60,8 60,4 .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fr.o.m 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden. (1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-23

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?