Till innehåll på sidan

Elhandelspriser på elenergi (exkl skatt och nätavgift) vid treårsavtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter och nätavgifter)
  jan
2022
feb
2022
mar
2022
apr
2022
maj
2022
jun
2022
jul
2022
aug
2022
sep
2022
okt
2022
nov
2022
dec
2022
jan
2023
Elområde 1                          
Lägenhet 72,7 71,5 88,1 90,5 102,6 106,9 137,1 182,5 250,6 257,9 238,0 256,5 232,8
Villa utan elvärme 64,1 62,5 78,0 81,8 93,0 97,4 127,2 172,1 240,2 246,2 226,9 244,3 221,8
Villa med elvärme 59,8 57,9 73,1 77,6 88,7 93,3 123,3 168,7 237,0 243,9 223,4 241,7 217,8
Större hushåll [2] 59,4 57,6 73,1 77,4 88,5 93,2 123,4 169,0 237,7 244,2 224,0 242,2 218,8
Näringsverksamhet[1] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri[1] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 2                          
Lägenhet 71,9 70,9 88,2 89,7 101,0 105,5 138,8 182,4 252,5 259,6 238,2 257,2 231,8
Villa utan elvärme 63,2 61,8 78,0 81 91,5 96,1 128,7 171,9 241,9 247,6 226,8 244,8 220,7
Villa med elvärme 58,9 57,3 73,1 76,9 87,2 92,1 125,0 168,7 239,1 245,8 223,5 242,4 216,8
Större hushåll [2] 58,6 56,9 73,0 76,8 87,0 92,0 125,1 169,0 239,8 246,0 224,2 243,0 217,8
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 3                          
Lägenhet 86,9 85,7 104,6 109,3 122,7 127,0 176,5 218,0 321,3 310,8 280,7 303,2 256,3
Villa utan elvärme 78,3 76,8 95,2 100,5 112,6 117,1 166,0 208,4 311,0 300,6 271,2 292,9 247,4
Villa med elvärme 73,8 72,1 90,2 96 107,4 112,2 161,0 202,8 305,7 295,0 264,5 286,9 239,9
Större hushåll [2] 73,3 71,6 89,9 95,7 106,9 111,7 160,5 202,4 304,9 294,1 263,9 286,3 239,9
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 4                          
Lägenhet 141,7 142,3 190,2 191 194,3 197,1 271,6 316,8 483,6 431,8 387,8 403,3 355,4
Villa utan elvärme 133,5 133,2 180,0 181,5 184,3 187,5 260,2 307,6 471,1 423,0 381,8 396,2 352,1
Villa med elvärme 128,8 127,8 174,6 177,6 179,7 182,9 256,9 301,8 467,8 415,9 371,2 386,6 338,8
Större hushåll [2] 128,4 127,4 174,4 177 179,0 182,4 256,2 301,1 465,5 415,6 371,8 386,8 339,9
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fr.o.m 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden.
1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.
2) Benämningen jord- och skogsbruk har ändrats till större hushåll.

Kommentarer

Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad. Anvisade avtal är för statistik innan 2018 per den 15:e varje månad och från och med jan 2018 ett genomsnitt på aktuell månad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-24

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?