Till innehåll på sidan

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Statistiken visar nätpriser för hushålls- och industrikunder samt antal kunder som byter leverantör och antal gasanläggningar som berörs av bytena.

Uppgifter om Nätpris för naturgas, som tidigare redovisats per år, publiceras inte längre. Redovisning per halvår görs i undersökningen Energipriser på naturgas och el.

Statistiken om Byten av naturgasleverantör som tidigare redovisades kvartalsvis kommer att publiceras årsvis i februari.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Tabeller och diagram

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Frida Hagström

Telefon
010-479 67 52
E-post
frida.hagstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0306