Till innehåll på sidan

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer)

Nästa publicering: 2021-05-21

Statistiken visar bland annat nättjänstpris, priser på elenergi vid avtal om rörligt pris och avtal på 1–3 år, andel olika avtalstyper och andelen omförhandlade avtal. Senaste månaderna har indata dragits med problem, i dagsläget är vi inte redo att publicera priser baserat på denna indata. Vi arbetar skyndsamt för att granska och verifiera denna indata och därmed publicera detta så fort som möjligt.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Tabellerna har korrigerats 2020-04-29.

Hitta på sidan

Om statistiken

Tabeller och diagram

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0301