Till innehåll på sidan

Fördelning av avtal på olika avtalstyper

Procentuell fördelning av avtal på olika avtalstyper

Avtalstyp Procent
  jun
2019
jul
2019
aug
2019
sep
2019
okt
2019
nov
2019
dec
2019
jan
2020
feb
2020
mar
2020
apr
2020
maj
2020
jun
2020
Elområde 1                          
Anvisat avtal[2] 6,5 6,7 6,7 6,7 6,6 6,7 6,7 6,7 6,5 6,7 6,7 6,9 6,8
Avtal om rörligt pris 45,7 45,8 45,9 46,0 46,0 46,0 46,0 46,4 42,7 46,4 46,6 46,6 45,3
Avtal med avtalslängd på 1 år 11,8 11,4 11,0 10,8 10,3 10,0 9,9 7,9 12,5 7,9 7,8 8,6 8,7
Avtal med avtalslängd på 2 år 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 3,5 3,1 3,2 3,2 3,3
Avtal med avtalslängd på 3 år 24,5 24,4 24,4 24,3 24,4 24,2 24,1 24,4 21,8 23,9 23,7 24,0 23,7
Övriga avtalsformer[1] 8,6 9,0 9,3 9,4 10,0 10,3 10,5 11,9 12,9 12,0 12,0 10,7 10,0
Elområde 2                          
Anvisat avtal[2] 20,8 21,1 21,1 20,6 20,5 20,5 20,7 20,6 14,5 21,3 21,0 21,1 22,1
Avtal om rörligt pris 43,1 42,4 42,5 43,0 43,2 43,2 43,5 43,9 47,5 41,5 42,4 42,8 43,9
Avtal med avtalslängd på 1 år 9,8 9,7 9,5 9,4 9,2 8,9 8,7 7,7 11,1 8,8 8,2 7,9 8,4
Avtal med avtalslängd på 2 år 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 5,2 4,2 4,1 4,1 4,0
Avtal med avtalslängd på 3 år 16,3 16,5 16,5 16,4 16,4 16,6 16,3 16,3 15,9 15,8 15,8 15,5 13,9
Övriga avtalsformer[1] 5,7 6,0 6,2 6,2 6,4 6,6 6,6 7,3 5,8 8,3 8,4 8,5 7,8
Elområde 3                          
Anvisat avtal[2] 9,1 8,9 8,8 9,2 8,9 9,0 9,4 8,6 12,7 8,9 9,0 9,0 8,7
Avtal om rörligt pris 49,1 49,3 49,7 49,7 49,8 49,8 50,8 49,5 45,9 50,2 50,9 51,0 51,6
Avtal med avtalslängd på 1 år 13,8 13,5 13,4 13,2 12,6 12,3 11,8 10,3 14,1 11,4 10,1 10,0 9,9
Avtal med avtalslängd på 2 år 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 3,2 2,4 2,5 2,4 2,5
Avtal med avtalslängd på 3 år 14,1 14,1 13,7 13,5 13,8 13,9 13,6 14,3 14,2 13,3 13,2 13,3 13,4
Övriga avtalsformer[1] 11,2 11,5 11,9 11,8 12,2 12,2 11,8 14,6 9,9 13,8 14,3 14,3 13,8
Elområde 4                          
Anvisat avtal[2] 12,0 11,9 11,8 11,6 11,5 11,4 11,2 11,4 14,2 10,5 10,7 10,6 10,9
Avtal om rörligt pris 53,4 53,5 53,7 53,9 54,0 54,1 55,0 54,1 49,8 56,5 55,7 56,5 56,4
Avtal med avtalslängd på 1 år 11,0 10,9 10,9 11,0 10,7 10,6 10,3 9,7 11,9 10,2 9,9 9,6 9,4
Avtal med avtalslängd på 2 år 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 5,1 4,4 4,3 4,2 4,4
Avtal med avtalslängd på 3 år 10,8 10,8 10,7 10,7 10,7 10,6 10,5 10,8 11,0 10,5 10,5 10,1 10,4
Övriga avtalsformer[1] 8,4 8,5 8,4 8,4 8,6 8,7 8,5 9,4 7,9 7,9 8,9 8,9 8,5
Riket                          
Anvisat avtal[2] 10,6 10,5 10,4 10,6 10,4 10,4 10,6 10,1 12,9 10,1 10,2 10,2 10,1
Avtal om rörligt pris 49,4 49,5 49,8 49,9 50,0 50,0 50,9 49,9 46,8 50,7 51,1 51,4 51,9
Avtal med avtalslängd på 1 år 12,8 12,5 12,4 12,3 11,8 11,6 11,1 9,9 13,3 10,8 9,8 9,7 9,6
Avtal med avtalslängd på 2 år 3,2 3,2 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,8 3,0 3,0 3,0 3,1
Avtal med avtalslängd på 3 år 14,0 14,0 13,7 13,5 13,8 13,8 13,6 14,1 14,0 13,3 13,2 13,2 13,2
Övriga avtalsformer[1] 10,0 10,2 10,5 10,5 10,9 10,9 10,6 12,8 9,2 12,1 12,6 12,6 12,1

1) Övriga avtalsformer är t.ex avtal med annan avtalslängd än 1, 2 eller 3 år, kombinationsavtal och mixavtal.

2) Kategorin ”tillsvidareavtal” har ersatts med ”anvisat avtal”, vilket resulterat i en förflyttning av avtal från avtal om rörligt pris till anvisat avtal samt övriga avtalsformer. Anledningen till detta är bl.a. att ett avtal kan vara både vara anvisat och rörligt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-23

Har du frågor om statistiken?