Till innehåll på sidan

Omförhandlade avtal fördelade på kundtyp

Andelen omförhandlade avtal av totala antalet avtal fördelade på olika kundtyper

Kundkategori Procent
  okt
2019
nov
2019
dec
2019
jan
2020
feb
2020
mar
2020
apr
2020
maj
2020
jun
2020
jul
2020
aug
2020
sep
2020
okt
2020
Elområde 1                          
Hushållskunder 3,0 2,4 2,8 2,2 2,2 1,5 1,2 1,6 1,6 1,8 2,0 2,0 2,4
Övriga kunder 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Elområde 2                          
Hushållskunder 3,6 3,3 4,0 2,2 1,6 1,4 1,4 1,5 1,5 2,1 1,7 1,7 1,8
Övriga kunder 0,2 0,2 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2
Elområde 3                          
Hushållskunder 2,2 2,3 2,7 2,2 1,6 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9 2,1 2,0 2,0
Övriga kunder 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
Elområde 4                          
Hushållskunder 3,2 3,2 3,7 3,1 1,9 2,0 2,4 2,3 2,3 2,7 2,3 2,3 2,5
Övriga kunder 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2
Riket                          
Hushållskunder 2,6 2,6 3,0 2,4 1,7 1,6 1,6 1,8 1,8 2,0 2,1 2,0 2,1
Övriga kunder 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-26

Har du frågor om statistiken?