Till innehåll på sidan

Priser på elenergi vid anvisat avtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter)
  jun
2019
jul
2019
aug
2019
sep
2019
okt
2019
nov
2019
dec
2019
jan
2020
feb
2020
mar
2020
apr
2020
maj
2020
jun
2020
Elområde 1                          
Lägenhet 92,0 85,7 90,1 91,4 90,4 91,3 93,4 90,2 84,5 80,5 76,6 60,8 65,0
Villa utan elvärme 79,1 73,4 77,8 79,1 78,1 79,0 81,1 77,9 72,2 68,2 64,3 50,5 53,6
Villa med elvärme 72,7 67,3 71,6 72,9 71,9 72,8 74,9 71,8 66,0 62,1 58,2 45,3 47,9
Jord- och skogsbruk 71,9 66,6 70,9 72,3 71,3 72,1 74,2 71,1 65,4 61,4 57,5 44,8 47,3
Näringsverksamhet(1) .. .. .. .. .. .. .. ..          
Småindustri(1) .. .. .. .. .. .. .. ..          
Elområde 2                          
Lägenhet 93,1 92,0 94,5 95,3 94,5 95,2 96,5 94,6 95,4 89,0 86,3 70,2 76,0
Villa utan elvärme 80,0 79,9 82,4 83,2 82,3 83,1 84,4 82,5 83,0 76,9 74,2 59,8 64,5
Villa med elvärme 73,5 73,8 76,3 77,1 76,3 77,0 78,3 76,4 76,8 70,8 68,1 54,6 58,8
Jord- och skogsbruk 72,8 73,1 75,7 76,4 75,6 76,4 77,6 75,8 76,1 70,2 67,4 54,0 58,1
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. ..          
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. ..          
Elområde 3                          
Lägenhet 81,8 75,9 82,2 82,0 80,6 82,5 84,8 82,3 75,6 72,6 69,7 63,2 62,5
Villa utan elvärme 72,6 66,7 73,1 72,9 71,3 73,2 75,5 72,9 66,1 63,1 60,3 54,2 53,1
Villa med elvärme 68,0 62,1 68,5 68,3 66,7 68,6 70,8 68,1 61,3 58,3 55,7 49,7 48,4
Jord- och skogsbruk 67,5 61,6 68,0 67,8 66,2 68,1 70,3 67,6 60,8 57,8 55,1 49,2 47,9
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. ..            
Småindustri .. .. .. .. .. .. ..            
Elområde 4                          
Lägenhet 89,4 88,7 87,7 87,5 88,6 89,8 88,6 85,6 82,8 78,8 76,3 71,8 73,0
Villa utan elvärme 78,6 77,9 76,9 76,7 77,8 79,2 77,9 75,0 72,3 68,0 65,5 62,0 62,6
Villa med elvärme 73,2 72,5 71,5 71,3 72,3 73,8 72,6 69,6 67,1 62,6 60,1 57,1 57,4
Jord- och skogsbruk 72,6 71,9 70,9 70,7 71,7 73,2 72,0 69,1 66,5 62,0 59,5 56,5 56,8
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..      
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..      

Fr.o.m 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden. (1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-23

Har du frågor om statistiken?