Till innehåll på sidan

Priser på elenergi vid treårsavtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter)
  jun
2019
jul
2019
aug
2019
sep
2019
okt
2019
nov
2019
dec
2019
jan
2020
feb
2020
mar
2020
apr
2020
maj
2020
jun
2020
Elområde 1                          
Lägenhet 60,5 61,0 61,2 59,9 60,3 60,9 60,2 57,9 52,8 52,7 49,3 49,3 50,5
Villa utan elvärme 52,6 53,1 53,3 52,1 52,4 52,8 52,1 49,7 44,6 44,5 41,2 41,2 42,4
Villa med elvärme 48,7 49,2 49,4 48,2 48,4 48,8 48,1 45,6 40,6 40,5 37,1 37,2 38,4
Jord- och skogsbruk 48,3 48,8 49,0 47,7 48,0 48,3 47,6 45,2 40,1 40,0 36,7 36,7 37,9
Näringsverksamhet(1) .. .. .. .. .. .. ..           ..
Småindustri(1) .. .. .. .. .. .. ..            
Elområde 2                          
Lägenhet 60,4 60,9 61,2 59,9 60,2 60,9 60,2 57,9 52,8 52,7 49,2 49,3 50,5
Villa utan elvärme 52,6 53,1 53,3 52,1 52,3 52,8 52,1 49,7 44,6 44,5 41,1 41,2 42,4
Villa med elvärme 48,7 49,2 49,4 48,2 48,4 48,8 48,1 45,6 40,5 40,4 37,0 37,2 38,3
Jord- och skogsbruk 48,2 48,7 49,0 47,7 47,9 48,3 47,6 45,2 40,1 40,0 36,6 36,7 37,9
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. ..            
Småindustri .. .. .. .. .. .. ..            
Elområde 3                          
Lägenhet 61,9 62,6 62,9 61,6 62,0 62,6 61,8 59,6 54,5 54,3 51,1 51,2 52,4
Villa utan elvärme 54,0 54,6 55,0 53,7 54,0 54,5 53,6 51,3 46,2 46,1 42,8 43,0 44,2
Villa med elvärme 50,0 50,7 51,0 49,8 50,0 50,4 49,6 47,2 42,1 41,9 38,7 39,0 40,1
Jord- och skogsbruk 49,5 50,2 50,5 49,3 49,5 50,0 49,1 46,7 41,6 41,5 38,3 38,5 39,6
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. ..            
Småindustri .. .. .. .. .. .. ..            
Elområde 4                          
Lägenhet 63,4 64,3 64,6 63,5 63,9 64,9 64,1 61,4 56,2 56,3 53,3 53,2 54,8
Villa utan elvärme 55,5 56,4 56,7 55,6 55,9 56,7 55,8 53,1 47,8 48,0 45,0 45,1 46,6
Villa med elvärme 51,5 52,4 52,8 51,7 52,0 52,6 51,7 49,0 43,7 43,9 40,9 41,1 42,5
Jord- och skogsbruk 51,0 51,9 52,3 51,1 51,4 52,1 51,2 48,5 43,2 43,4 40,5 40,5 42,0
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..  
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. ..        

Fr.o.m 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden. (1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-23

Har du frågor om statistiken?