Till innehåll på sidan

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-08

Statistiken visar prisutvecklingen för trädbränslen-, torv- och avfall fördelat på typ av bränsle och förbrukare.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Johan Vinterbäck

Telefon
016-544 20 73
E-post
Johan.Vinterback@energimyndigheten.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0307