Till innehåll på sidan

Översiktstabell, användning av bränslen kvartal 1 2021 och 2022, TJ

Användning av bränslen inom utvinning av mineral och tillverkningsindustri samt el-, gas- och värmeverk

SNI 2007 Näringsgren År Summa Stenkol Koks Trädbränslen, avlutar, tall- och beckolja, bioolja, sopor och torv Gasol Eldnings-olja nr 1 Eldnings-olja nr 2-6 Naturgas därav flytande naturgas (LNG)
05-33 Totalt tillverkningsindustri och utvinning av mineral 2021 75 576 5 304 8 761 49 600 3 348 995 2 268 4 075 1 226
    2022 72 839 4 991 8 794 49 780 3 772 774 1 847 2 880 842
05-09 Utvinning av mineral 2021 1 638 1 018 .. 61 170 212 .. ..
    2022 .. 1 089 .. 44 151 325 47 47
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 2021 1 538 37 394 192 132 17 806
    2022 1 468 32 387 219 84 10 736
13-15 Textil-, beklädnads- o lädervaruind 2021 62 .. 23 .. 15
    2022 .. .. 26 5 12
16 Trävaruindustri, ej möbler 2021 4 129 4 049 1 78 1
    2022 4 731 .. 1 77 7 ..
17-18 Massa-, pappers- och pappersvaruind, Förlag; grafisk o a reproindustri 2021 46 748 16 44 409 550 147 1 046 345 235
    2022 45 527 3 43 896 549 160 744 175 108
19-21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 2021 1 631 0 324 196 49 203 860
    2022 1 216 400 347 56 60 353
22 Gummi- och plastvaruindustri 2021 157 70 52 .. ..
    2022 112 .. 46 ..
23 Jord- och stenvaruindustri 2021 2 442 923 .. .. 146 111 358 558 ..
    2022 2 137 930 .. .. 224 24 368 495 ..
24 Stål- och metallverk 2021 .. 3 348 8 487 .. 1 827 161 432 1 259 ..
    2022 15 122 2 970 8 639 2 078 120 334 982 ..
241-243 Järn- och stålverk 2021 15 362 .. 8 469 1 603 .. .. 1 168 ..
    2022 14 273 .. 8 626 1 847 .. .. 897 ..
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 2021 265 34 119 19 76 ..
    2022 195 37 86 16 57
26-28 Industri för datorer, el- och optikprodukter 2021 143 .. 47 36 .. 0
    2022 92 17 43 22 9
29-30 Transportmedelsindustri 2021 326 .. 12 127 .. ..
    2022 252 .. 21 108 .. .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri 2021 .. 96 7 19 ..
    2022 75 64 2 2 10
35 El-, gas- och värmeverk 2021 85 775 122 81 871 25 826 783 2 100 ..
    2022 83 753 54 81 323 22 946 554 854 18

 

Definitioner och förklaringar

Eldningsolja nr 1, 1 000 m= 35,82 TJ
Eldningsolja nr 2–6, 1 000 m= 38,34 TJ
Stenkol, 1 000 ton = 27,22 TJ
Koks, 1 000 ton = 28,04 TJ
Gasol, 1 000 ton = 46,04 TJ
Naturgas, rördistribuerad 1 milj m3 = 39,78 TJ
Naturgas, LNG 1 000 ton = 48,89 TJ
Trädbränslen, avlutar och dylikt, 1 000 toe = 41,87 TJ

Mer om statistiken

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2022-06-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Jörgen Bromé

Telefon
010-479 45 33
E-post
jorgen.brome@scb.se