Till innehåll på sidan

Översiktstabell, användning av bränslen kvartal 2 2019 och 2020, TJ

Användning av bränslen inom utvinning av mineral och tillverkningsindustri samt el-, gas- och värmeverk

SNI 2007 Näringsgren År Summa Stenkol Koks Trädbränslen, avlutar, tall- och beckolja, bioolja, sopor och torv Gasol Eldnings-olja nr 1 Eldnings-olja nr 2-6 Naturgas därav flytande naturgas (LNG)
05-33 Totalt tillverkningsindustri och utvinning av mineral 2019 74 698 4 835 10 155 47 790 3 980 1 114 2 152 3 868 803
    2020 72 465 4 580 8 591 49 344 3 124 794 2 098 3 202 734
05-09 Utvinning av mineral 2019 1 500 875 .. 28 131 .. 27 27
    2020 1 548 796 .. 25 124 .. 70 70
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 2019 1 083 216 253 82 48 486
    2020 1 029 312 186 107 17 407
13-15 Textil-, beklädnads- o lädervaruind 2019 52 .. 20 .. ..
    2020 32 .. 12 .. 8
16 Trävaruindustri, ej möbler 2019 3 996 3 908 2 54 32
    2020 .. 3 799 2 34 ..
17-18 Massa-, pappers- och pappersvaruind, Förlag; grafisk o a reproindustri 2019 45 190 8 43 174 560 144 789 295 ..
    2020 46 428 15 44 749 498 109 832 158 67
19-21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 2019 2 202 42 244 267 72 118 1 459
    2020 1 985 .. .. 194 65 188 1 244
22 Gummi- och plastvaruindustri 2019 155 52 55 .. .. 41
    2020 94 23 61 .. ..
23 Jord- och stenvaruindustri 2019 2 502 .. .. 103 283 79 325 517
    2020 2 359 984 .. .. 206 117 324 487
24 Stål- och metallverk 2019 16 941 .. 9 861 .. 2 200 131 432 848 532
    2020 .. 2 786 8 415 .. 1 748 123 265 681 ..
241-243 Järn- och stålverk 2019 16 120 .. 9 821 1 983 .. .. 772 532
    2020 13 807 .. 8 377 1 577 .. .. 595 578
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 2019 .. 8 120 299 .. 112 ..
    2020 197 11 87 15 68 ..
26-28 Industri för datorer, el- och optikprodukter 2019 130 7 63 24 37 0
    2020 103 .. 37 42 .. 0
29-30 Transportmedelsindustri 2019 311 .. 4 128 85 ..
    2020 156 .. 3 59 .. 46
31-33 Övrig tillverkningsindustri 2019 .. 52 3 6 .. 12
    2020 87 62 8 8 9
35 El-, gas- och värmeverk 2019 44 912 482 43 097 16 353 364 590 ..
    2020 43 287 .. 42 506 .. 295 298 150 ..

 

Definitioner och förklaringar

Eldningsolja nr 1, 1 000 m= 35,82 TJ
Eldningsolja nr 2–6, 1 000 m= 38,34 TJ
Stenkol, 1 000 ton = 27,22 TJ
Koks, 1 000 ton = 28,04 TJ
Gasol, 1 000 ton = 46,04 TJ
Naturgas, rördistribuerad 1 milj m3 = 39,78 TJ
Naturgas, LNG 1 000 ton = 48,89 TJ
Trädbränslen, avlutar och dylikt, 1 000 toe = 41,87 TJ

Mer om statistiken

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2020-09-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Markus Adlöv

Telefon
010-479 61 37
E-post
markus.adlov@scb.se