Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2019, m3

Varuslag 2019                        
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
Ren etanol (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren bionafta (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren annan biobensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
E85 (m3) 2 379 2 683 3 226 5 581 6 668 6 636 6 091 5 281 4 198 4 386 3 401 2 227 52 757
etanol i E85 (m3) 1 846 2 120 2 525 4 577 5 598 5 579 5 137 4 429 3 440 3 536 2 643 1 703 43 133
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
etanol i ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) 214 862 202 829 223 382 241 078 244 670 238 132 300 971 254 322 240 387 249 639 223 618 220 027 2 853 917
varav låginblandad etanol (m3) 10 112 10 289 10 552 11 138 11 517 11 288 13 704 12 200 11 620 11 574 10 606 10 356 134 956
varav låginblandad bionafta (m3) 74 74 65 .. 62 .. 353 229 304 313 133 29 1 636
Andel låginblandad förnybar bensin (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Summa förnybar bensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren FAME (m3) 12 368 13 127 13 541 13 830 12 995 13 546 11 265 12 737 14 688 15 633 14 621 13 143 161 494
Ren HVO (m3) 21 204 18 618 19 035 17 228 18 373 16 788 15 565 16 327 17 654 19 587 19 498 17 330 217 207
Ren annan biodiesel (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) 473 888 453 703 453 938 444 507 471 361 389 499 508 805 434 847 488 408 533 189 498 040 429 139 5 579 324
varav låginblandad FAME (m3) 23 988 24 788 25 971 26 101 24 468 21 542 23 201 24 663 23 902 30 396 25 095 22 999 297 114
varav låginblandad HVO (m3) 74 886 77 965 89 306 75 267 88 538 51 093 87 164 68 582 66 126 82 605 69 974 35 970 867 476
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) 20 22 25 22 24 18 21 21 18 21 19 13 20
Summa biodiesel (m3) 132 446 134 498 147 853 132 426 144 374 102 969 137 195 122 309 122 370 148 221 129 188 89 442 1 543 291
Fordonsgas (m3) 13 498 745 12 376 869 14 141 603 13 615 077 14 382 964 12 715 633 12 464 577 12 855 597 12 893 599 12 878 003 13 491 179 12 807 443 158 121 289
varav biogas (m3) 12 764 955 11 660 173 13 403 604 13 017 654 13 716 338 12 111 075 11 964 025 12 196 842 12 197 521 11 989 354 12 803 726 12 132 927 149 958 194

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-02-19

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se