Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2020, m3

Varuslag 2020                        
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
Ren etanol (m3) .. .. .. .. ..                
Ren bionafta (m3) .. .. .. .. ..                
Ren annan biobensin (m3) .. .. .. .. ..                
E85 (m3) 2 336 2 467 1 636 2 181 2 868                
etanol i E85 (m3) 1 816 1 906 1 294 1 822 2 411                
ED95 (m3) .. .. .. .. ..                
etanol i ED95 (m3) .. .. .. .. ..                
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) 205 718 202 709 217 975 198 775 220 375                
varav låginblandad etanol (m3) 9 721 9 037 9 437 9 163 9 809                
varav låginblandad bionafta (m3) 306 22 419 486 627                
Andel låginblandad förnybar bensin (%) 5 4 5 5 5                
Summa förnybar bensin (m3) .. .. .. .. ..                
Ren FAME (m3) 9 325 9 555 10 458 8 669 9 240                
Ren HVO (m3) 15 178 15 557 17 792 15 034 16 390                
Ren annan biodiesel (m3) .. .. .. .. ..                
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) 396 564 422 142 470 596 434 757 435 909                
varav låginblandad FAME (m3) 20 482 20 596 24 341 22 409 23 008                
varav låginblandad HVO (m3) 63 385 76 641 93 362 83 260 73 615                
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) 21 23 25 24 22                
Summa biodiesel (m3) 108 370 122 349 145 953 129 372 122 253                
Fordonsgas (m3) 13 222 208 12 713 763 12 479 646 11 043 053 9 914 898                
varav biogas (m3) 12 589 722 12 114 104 12 014 597 10 610 200 9 529 691                

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-17

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se