Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2021, m3

Varuslag 2021
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
Ren etanol (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
Ren bionafta (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
Ren annan biobensin (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
E85 (m3) 1 343 1 198 2 056 3 377 3 395 3 218 3 605            
etanol i E85 (m3) 1 050 930 1 612 2 777 2 793 2 652 3 020            
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
etanol i ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) 181 119 187 361 206 032 211 850 224 051 249 854 270 843            
varav låginblandad etanol (m3) 7 847 8 168 8 881 8 801 9 265 9 538 12 010            
varav låginblandad bionafta (m3) 736 528 1 300 656 142 17 414            
Andel låginblandad förnybar bensin (%) 5 5 5 4 4 4 5            
Summa förnybar bensin (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
Ren FAME (m3) 7 693 8 451 8 852 7 243 9 727 7 242 6 371            
Ren HVO (m3) 18 444 20 209 21 944 19 972 19 107 19 742 18 711            
Ren annan biodiesel (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) 402 405 382 854 442 213 418 289 442 053 464 852 437 951            
varav låginblandad FAME (m3) 20 593 21 498 22 361 22 406 21 170 22 031 21 792            
varav låginblandad HVO (m3) 63 854 83 599 84 624 90 979 80 213 64 949 76 449            
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) 21 27 24 27 22 18 22            
Summa biodiesel (m3) 110 584 133 757 137 781 140 600 130 217 113 964 123 323            
Fordonsgas (m3) 12 409 585 12 498 099 13 656 705 12 351 546 12 694 377 12 133 896 10 394 029            
varav biogas (m3) 11 783 232 11 814 577 13 136 972 11 910 789 12 238 692 11 690 809 10 043 517            

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-17

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se