Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis, 2020, m3

Varuslag 2020
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) 27 225 20 411 30 176 24 198 24 486                
Motorbensin (m3) 209 532 207 025 222 385 203 760 223 857                
E85 (m3) 2 336 2 480 1 636 2 181 2 868                
ED95 (m3) .. .. .. .. ..                
Diesel/EO1 (m3) 488 280 500 234 564 399 521 649 518 287                
EO2-6 (m3) 32 537 32 258 30 356 26 476 55 159                
Flygbränsle (m3) 97 570 101 368 61 910 22 311 20 472                

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-17

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se