Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis, 2020, m3

Varuslag 2020
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) 27 200 20 384 30 154 24 172 24 464 18 763 14 066 19 297 21 651        
Motorbensin (m3) 209 531 207 025 222 367 203 721 223 857 257 670 284 682 273 336 237 426        
E85 (m3) 2 336 2 480 1 636 2 181 2 868 3 125 3 205 2 424 1 910        
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Diesel/EO1 (m3) 488 742 500 067 564 036 521 336 518 287 522 191 508 604 570 727 581 192        
EO2-6 (m3) 32 537 32 258 30 356 26 476 55 159 21 051 20 252 35 340 18 526        
Flygbränsle (m3) 97 570 101 368 61 910 22 311 20 472 15 427 20 788 25 986 45 100        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-17

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se