Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis, 2020, m3

Varuslag 2020
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) 27 200 20 384 30 154 24 172 24 464 18 763 14 066 19 297 21 651 22 578 20 401 35 547 278 677
Motorbensin (m3) 209 531 207 025 222 367 203 721 223 857 257 670 284 682 273 335 237 426 236 095 194 406 198 397 2 748 512
E85 (m3) 2 336 2 480 1 636 2 181 2 868 3 125 3 205 2 424 1 910 1 420 1 595 1 438 26 618
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..    
Diesel/EO1 (m3) 498 225 512 734 578 601 536 367 533 494 537 917 530 494 589 946 596 111 590 041 535 593 487 151 6 526 674
EO2-6 (m3) 32 537 32 258 30 356 26 476 55 159 21 051 20 252 35 340 18 526 29 496 25 817 24 163 351 431
Flygbränsle (m3) 97 570 101 368 61 910 22 311 20 472 15 427 20 788 25 986 45 100 26 576 20 945 35 763 494 216

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-17

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se