Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis, 2021, m3

Varuslag 2021
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) 25 721 25 334 29 051 26 974 30 421 29 665 18 332            
Motorbensin (m3) 184 193 191 056 212 193 217 898 233 594 261 640 309 783            
E85 (m3) 1 343 1 198 2 056 3 420 3 412 3 218 3 605            
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
Diesel/EO1 (m3) 470 714 537 850 549 003 518 000 534 748 522 603 557 245            
EO2-6 (m3) 46 698 41 078 35 004 25 826 32 087 21 603 26 490            
Flygbränsle (m3) 18 943 15 480 18 251 28 602 21 795 32 555 40 331            

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-17

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se