Till innehåll på sidan

Leveranser av petroleumprodukter, december 2017

Tabellen visar leveranser av petroleumprodukter i m3 respektive ton

VaruslagTotalt, exkl.
bunkring för
utrikes sjöfart
Därav tillBunkring för
utrikes sjöfart
  ÅterförsäljareKonsumenter 
Lättbensin för
framställning av
stadsgas, m3
       
Flygbensin, m3
63 24 39  
Motorbensin, m3
245 274 232 381 12 893  
Andra lättoljor, m3
(exkl. gas)
.. ..    
Petroleumnafta, m3
(lacknafta o d)
65 65    
Flygfotogen, m3
107 661   107 661  
Annan fotogen och
andra mellanoljor, m3
       
Dieselbränsle, m3
462 250 375 245 87 005 7 879
Eldningsolja nr 1, m3
53 832 10 272 43 560 54 248
Eldningsolja nr 2-6,
m3
14 539   14 539 148 566
eldningsolja nr 2 inkl.
WRD-olja, m3
1 059   1 059 2 261
eldningsolja nr 3-6,
m3
13 480   13 480 146 305
därav svavelhalt >=1%,
m3
      ..
Propan och butan
(gasol), ton
25 358 2 188 23 170  

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-16

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se