Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag 2020

Elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh 2020, preliminära uppgifter

Produktion Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Total elproduktion netto 16 689 15 450 16 395 13 638 12 076 10 209 10 917 10 368         105 741
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 179 150 148 137 140 143 154 97         1 148
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 1 305 1 122 1 092 827 791 682 645 638         7 103
Vindkraft 3 514 3 051 2 975 2 503 1 669 1 152 1 770 1 204         17 838
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 5 931 6 442 6 998 6 218 6 079 5 341 4 693 5 866         47 567
Kärnkraft (kondens), netto 5 760 4 684 5 181 3 953 3 398 2 890 3 656 2 563         32 085

1) Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall samt övriga mindre vanliga förnybara bränslen.

2) Naturgas, kol, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen.

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se