Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag 2020

Elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh 2020, preliminära uppgifter

Produktion Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Total elproduktion netto 16 689 15 450 16 395 13 638 12 076               74 247
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 191 160 153 138 141               783
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 1 292 1 112 1 087 826 791               5 108
Vindkraft 3 514 3 051 2 975 2 503 1 669               13 712
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 5 931 6 442 6 998 6 218 6 079               31 668
Kärnkraft (kondens), netto 5 760 4 684 5 181 3 953 3 398               22 976

1) Naturgas, kol, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen.
2) Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall samt övriga mindre vanliga förnybara bränslen.

 

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se