Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag 2021 (korrigerad 2021-09-13)

Elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh 2021, preliminära uppgifter

Tillförsel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Total elproduktion netto 16 317 15 255 15 836 14 758 12 504 10 032 11 366 96 069
>Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 341 280 194 168 163 199 143 1 488
>Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 1 478 1 260 1 345 1 112 877 660 680 7 411
>Vindkraft 1 626 2 413 3 013 2 699 1 490 1 257 1 554 14 052
>Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 7 884 6 651 6 176 5 715 6 074 4 711 5 346 42 558
>Solkraftkraft (nätansluten) [3] 7 26 82 147 135 180 189 766
>Kärnkraft (kondens), netto 4 981 4 625 5 027 4 918 3 764 3 025 3 455 29 794

 

1) Icke-förnybara bränslen: Kol, naturgas, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen
2) Förnybara bränslen: Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall och övriga mindre vanliga förnybara bränslen
3) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se