Till innehåll på sidan

Import och export av el 2021 (korrigerad 2021-09-13)

Översikt över import och export av el i GWh 2021, preliminära uppgifter

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Total nettoöverföring (import - export) ‑1 184 ‑1 218 ‑2 521 ‑3 078 ‑1 907 ‑1 695 ‑2 369 ‑13 973
>Norge 955 356 ‑177 ‑448 247 383 593 1 909
>Danmark ‑188 254 ‑411 ‑506 ‑485 ‑422 ‑599 ‑2 358
>Finland ‑1 237 ‑1 268 ‑1 222 ‑1 278 ‑1 108 ‑1 252 ‑1 604 ‑8 968
>Litauen ‑285 ‑314 ‑215 ‑182 ‑132 ‑149 ‑389 ‑1 667
>Tyskland ‑177 18 ‑140 ‑322 ‑165 ‑57 ‑143 ‑986
>Polen ‑253 ‑264 ‑356 ‑342 ‑263 ‑198 ‑227 ‑1 903
Total bruttoöverföring till Sverige 1 374 1 247 579 344 819 528 687 5 578
>Norge 1 077 656 395 207 525 427 637 3 925
>Danmark 234 472 114 96 183 45 41 1 185
>Finland 1 0 3 6 11
>Litauen 19 13 35 25 50 33 1 175
>Tyskland 29 97 31 9 38 13 7 224
>Polen 14 9 1 8 16 9 1 57
Total bruttoöverföring från Sverige 2 558 2 465 3 100 3 423 2 725 2 223 3 056 19 550
>Norge 121 300 572 655 279 45 44 2 016
>Danmark 422 218 525 602 668 467 640 3 542
>Finland 1 238 1 269 1 224 1 278 1 114 1 252 1 604 8 978
>Litauen 305 326 250 207 182 183 390 1 842
>Tyskland 206 79 171 331 203 70 151 1 210
>Polen 266 273 358 350 279 207 228 1 961

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se