Till innehåll på sidan

Industrins användning månadsvis

Månatlig elanvändning för tillverknings- och gruvindustri i GWh 2020, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

    Månadsvärde Tolvmånadersperiod
SNI-kod Benämning aug 19 aug 20 Föränd-
ring %
sep 2018–
aug 2019
sep 2019–
aug 2020
Föränd-
ring %
05–09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 309 313 1,3 3 625 3 843 6,0
10–12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 213 205 ‑3,8 2 443 2 424 ‑0,8
13–15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 16 16 0,0 202 197 ‑2,5
16 Trävaruindustri, ej möbler 135 145 7,4 1 840 1 852 0,7
17–18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 658 1 567 ‑5,5 19 812 19 278 ‑2,7
1711 Massatillverkning 308 303 ‑1,6 3 500 3 544 1,3
1712 Pappers- och papptillverkning 1 293 1 212 ‑6,3 15 626 15 066 ‑3,6
19–21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 483 419 ‑13,3 5 468 5 189 ‑5,1
22 Gummi- och plastvaruindustri 86 89 3,5 1 073 1 055 ‑1,7
23 Jord- och stenvaruindustri 79 76 ‑3,8 1 014 943 ‑7,0
24 Stål- och metallverk 581 534 ‑8,1 7 593 7 047 ‑7,2
241–243 Järn- och stålverk 338 290 ‑14,2 4 552 4 159 ‑8,6
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 123 124 0,8 1 632 1 542 ‑5,5
26–28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
143 138 ‑3,5 1 865 1 754 ‑6,0
29–30 Transportmedelsindustri 143 136 ‑4,9 1 908 1 660 ‑13,0
31–33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 41 41 0,0 499 494 ‑1,0
05–33 Summa branschfördelad förbrukning 4 011 3 803 ‑5,2 48 970 47 273 ‑3,5
Diffpost[1] Ej branschfördelad elförbrukning 26 26 0,0 333 322 ‑3,3
TOTALT S:a Tillverkningsindustri;
gruvor och mineral-
utvinningsindustri
4 037 3 829 ‑5,2 49 303 47 593 ‑3,5

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se