Till innehåll på sidan

Industrins användning månadsvis

Månatlig elanvändning för tillverknings- och gruvindustri i GWh 2020, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

    Månadsvärde Tolvmånadersperiod
SNI-kod Benämning maj 19 maj 20 Föränd-
ring %
jun 2018–
maj 2019
jun 2019–
maj 2020
Föränd-
ring %
05–09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 287 299 4,2 3 636 3 795 4,4
10–12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 204 189 ‑7,4 2 448 2 447 0,0
13–15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 19 17 ‑10,5 203 199 ‑2,0
16 Trävaruindustri, ej möbler 160 159 ‑0,6 1 843 1 839 ‑0,2
17–18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 573 1 526 ‑3,0 19 880 19 567 ‑1,6
1711 Massatillverkning 282 281 ‑0,4 3 402 3 570 4,9
1712 Pappers- och papptillverkning 1 232 1 190 ‑3,4 15 783 15 318 ‑2,9
19–21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 451 424 ‑6,0 5 410 5 385 ‑0,5
22 Gummi- och plastvaruindustri 96 88 ‑8,3 1 084 1 052 ‑3,0
23 Jord- och stenvaruindustri 90 85 ‑5,6 1 027 955 ‑7,0
24 Stål- och metallverk 658 595 ‑9,6 7 678 7 249 ‑5,6
241–243 Järn- och stålverk 400 351 ‑12,3 4 590 4 354 ‑5,1
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 140 119 ‑15,0 1 648 1 550 ‑5,9
26–28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
159 139 ‑12,6 1 877 1 773 ‑5,5
29–30 Transportmedelsindustri 166 116 ‑30,1 1 942 1 699 ‑12,5
31–33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 42 39 ‑7,1 500 491 ‑1,8
05–33 Summa branschfördelad förbrukning 4 045 3 794 ‑6,2 49 173 47 994 ‑2,4
Diffpost[1] Ej branschfördelad elförbrukning 28 25 ‑10,7 336 323 ‑3,9
TOTALT S:a Tillverkningsindustri;
gruvor och mineral-
utvinningsindustri
4 074 3 820 ‑6,2 49 509 48 315 ‑2,4

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se