Till innehåll på sidan

Industrins användning månadsvis

Månatlig elanvändning för tillverknings- och gruvindustri i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Månadsvärde Tolvmånadersperiod
    jul 20 jul 21 Föränd-
ring %
jun 2019–
jul 2020
jun 2020–
jul 2021
Föränd-
ring %
05-09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 322 320 ‑0,6 3 839 3 944 2,7
10-12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 186 194 4,3 2 432 2 424 ‑0,3
13-15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 10 10 0,0 197 195 ‑1,0
16 Trävaruindustri, ej möbler 84 106 26,2 1 842 1 967 6,8
17-18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 478 1 522 3,0 19 369 19 036 ‑1,7
1711 Massatillverkning 286 309 8,0 3 549 3 586 1,0
1712 Pappers- och papptillverkning 1 145 1 168 2,0 15 147 14 819 ‑2,2
19-21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 398 434 9,0 5 253 5 357 2,0
22 Gummi- och plastvaruindustri 60 64 6,7 1 052 1 082 2,9
23 Jord- och stenvaruindustri 61 66 8,2 946 980 3,6
24 Stål- och metallverk 415 489 17,8 7 094 7 187 1,3
241‑243 Järn- och stålverk 185 252 36,2 4 207 4 280 1,7
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 82 95 15,9 1 541 1 665 8,0
26-28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
98 112 14,3 1 759 1 809 2,8
29-30 Transportmedelsindustri 95 121 27,4 1 667 1 889 13,3
31-33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 32 33 3,1 494 516 4,5
05-33 Summa branschfördelad förbrukning 3 321 3 568 7,4 47 481 48 054 1,2
Diffpost[1] Ej branschfördelad elförbrukning 19 22 15,8 322 337 4,7
TOTALT S:a Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 3 340 3 590 7,5 47 801 48 393 1,2

1) Differensposten är en uppskattning av skillnaden mellan den årliga elstatistikens uppgifter för industrin och industristatistikens uppgifter.

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se