Till innehåll på sidan

Industrins användning 2020

Årsvis sammanfattning över industrins elanvändning i GWh 2020, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
05–09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 358 326 356 329 299 288 322 313         2 591
10–12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 205 196 209 194 189 193 186 205         1 577
13–15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 18 18 19 16 17 16 10 16         130
16 Trävaruindustri, ej möbler 164 169 182 156 159 155 84 145         1 214
17–18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 723 1 710 1 753 1 498 1 526 1 518 1 478 1 567         12 773
1711 Massatillverkning 315 294 308 295 281 295 286 303         2 377
1712 Pappers- och papptillverkning 1 351 1 359 1 385 1 151 1 190 1 171 1 145 1 212         9 964
19–21 Kemisk industri-, petroleumprod m.m. 460 448 465 433 424 410 398 419         3 457
22 Gummi- och plastvaruindustri 93 92 100 87 88 91 60 89         700
23 Jord- och stenvaruindustri 85 78 77 81 85 78 61 76         621
24 Stål- och metallverk 648 624 674 608 595 556 415 534         4 654
241–243 Järn- och stålverk 400 388 422 371 351 319 185 290         2 726
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 145 143 151 123 119 125 82 124         1 012
26–28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
160 158 163 140 139 142 98 138         1 138
29–30 Transportmedelsindustri 160 157 152 93 116 144 95 136         1 053
31–33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 45 45 46 38 39 41 32 41         327
05–33 Summa branschfördelad förbrukning 4 265 4 163 4 345 3 796 3 794 3 757 3 321 3 803         31 244
Diffpost [1] Ej branschfördelad elförbrukning 29 29 30 26 25 26 19 26         210
TOTALT S:a Tillverkningsindustri;
gruvor och mineral-
utvinningsindustri
4 294 4 192 4 375 3 822 3 820 3 783 3 340 3 829         31 455

1) Differensposten är en uppskattning av skillnaden mellan den årliga elstatistikens uppgifter för industrin och industristatistikens uppgifter.

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se