Till innehåll på sidan

Nätanslutna solcellsanläggningar

Nästa publicering: 2020-03-31

Statistiken visar nätanslutna solcellsanläggningar i elnätet fördelat på förbrukargrupper.

Från och med 2019 publiceras statistiken i Energimyndighetens databas:

Nätanslutna solcellsanläggningar

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Martina Kielén

Telefon
010-479 67 72
E-post
martina.kielen@scb.se

Jeffrey Berard

Telefon
016-544 21 17
E-post
jeffrey.berard@energimyndigheten.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0123