Till innehåll på sidan

Finansiella företag, årsbokslut

Sveriges officiella statistik

Bokslutsstatistiken visar bland annat lönsamhet och finansiell ställning hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Försäkringsföretag ingår ej.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm0402